přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

РЕНОМИА в цифри

РЕНОМИА заедно с дъщерните си дружества и членовете на мрежата RENOMIA NETWORK образуват RENOMIA GROUP, най-голямата група от застрахователни брокери на пазара в Република Чехия.

Обемът на опосредстваните застрахователни премии, уникалният професионален опит и водещата позиция на пазара са основните фактори, които влияят върху цената и качеството на застраховането. Клиентите на RENOMIA GROUP поради тези фактори имат достъп до най-изгодните пазарни условия и професионални услуги.

RENOMIA GROUP в цифри

  • опосредстван премиен проход 265 мил. евро
  • 100 локации в Република Чехия
  • 1050 служители


Přihlášení klienta
или zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.