přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

За РЕНОМИА

РЕНОМИА, а.с. е най-голямият чешки застрахователен брокер. От 1993 г. предлага комплексни услуги в областта на застраховането и управлението на риска за корпоративни клиенти и техните служители. РЕНОМИА, а.с. успешно развива дейността си не само в Република Чехия , но също така и в други страни от Централна и Източна Европа.

Благодарение на водещите пазарни позиции и богатия професионален опит РЕНОМИА осигурява на своите клиенти над стандартни условия на застрахователно покритие, гъвкаво ликвидиране на щети и изгодна цена на застраховане.

РЕНОМИА е прозрачна и независима компания, която винаги защитава интересите на своите клиенти и действа в тяхна полза. Съсредоточена е основно върху застраховането на индустриални и предприемачески рискове и предлага комплексни услуги:

  • анализ и управление на риска
  • изготвяне на застрахователна програма и избор на най-подходящ вариант за застраховане
  • администриране на застрахователната програма
  • решаване на щети 24 часа дневно, 7 дни в седмицата
  • консултиране
  • обучение в областта на застраховането

Специализираният отдел RENOMIA BENEFIT предоставя услуги за мениджмънта и служителите на корпоративни клиенти. Важен сегмент са клиентите от сферата на селското стопанство, за които се грижи отдел RENOMIA АGRO. РЕНОМИА също е основател и управлявамрежата от застрахователни брокери, действащи в Република Чехия под марка RENOMIA NETWORK.

Значително предимство на РЕНОМИА са нейните уникални международни услуги и членството й в редица престижни световни мрежи от застрахователни брокери. РЕНОМИА предоставя на своите клиенти услуги в над 135 страни по света.

РЕНОМИА има ясно дефинирана мисия, цели и ценности, от които се води при предоставяне на услуги на клиентите и при взаимоотношенията си със служителите. Успешното развитие на РЕНОМИА се основава на професионалните знания, усърдието и креативността на уникалния екип от служители и сътрудници, които работят в Република Чехия и чужбина. Професионалното развитие на отделните служители и тяхното цялостно удовлетворение са един от основните приоритети за РЕНОМИА.

Přihlášení klienta
или zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.