přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Чрез сътрудничеството с РЕНОМИА ще получите не само качествено застраховане, но и отлично обслужване. Нашата цел е постоянно да защитаваме Вашите интереси и да се грижим за Вашите застраховки, за да можете да се съсредоточите върху същинската си дейност. Служителите на РЕНОИМА не продават застрахователни продукти, а създават решения за своите клиенти. Всяка застрахователна програма е съобразена с областта, в която работи компанията, и отразява конкретните нужди и изисквания на клиента. Благодарение на дългогодишната си дейност на пазара и международното присъствие РЕНОМИА има опит с широк спектър от икономически сектори, за които е подготвяла индивидуални застрахователни програми.

Според продуктите
 • Имуществено застраховане
 • Застраховане на прекъсване на дейността
 • Обща гражданска отговорност
 • Застраховане на отговорността на членовете на ръководните органите на дружеството
 • Застраховане на професионална отговорност
 • Застраховане на отговорността на превозвача
 • Застраховане на отговорността на спедитора
 • Застраховане на финансовата способност на превозвача
 • Застраховане на авария на машини и съоръжения
 • Застраховане на техническите рискове
 • Застраховане на строително-монтажни рискове
 • Застраховане на товари по време на превоз
 • Застраховане на превозни средства
 • Застраховане на търговски вземания
 • Застраховане на екологични щети
 • Застраховане на земеделски рискове
 • Застраховане на авиационни рискове
 • Изтегляне на продукт от пазара
 • Застраховане на замърсяване
 • Застраховане на тероризъм
 • Застраховане на отвличане
 • Застраховане на незаконно присвояване и фалшификация
 • Застраховане на митнически сборове
 • Застраховане на гаранции
 • Застраховане на правото на собственост върху имот
 • Каптивно застраховане
Според услугите
 • Управление на риска
 • Управление на застрахователната програма
 • Ликвидиране на щети
 • Обучение
 • Консултиране
 • Международни услуги
 • Работодателски програми за служителите
 • Информационни технологии
Според сферата
 • Адвокати
 • Одитори
 • Автомобилна индустрия
 • Енергетика
 • Фармация
 • Фотоволтаични електроцентрали
 • Холдингови дружества
 • Хотели
 • Металургия
 • Химия и обработката на пластмаси
 • ИТ и телекомуникации
 • Горскостопански дружества, преработка на дървесина
 • Малки дружества
 • Държавни и общински институции
 • Болници
 • Недвижими имоти, жилищни сгради
 • Търговски и административни центрове
 • Преработка на отпадъци
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Транспорт и спедиция
 • Дружества с чуждестранно имуществено участие
 • Строителство
 • Текстилна индустрия
 • Счетоводство
 • Производство на стъкло
 • Земеделие
Přihlášení klienta
или zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.