přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Бързо и ефективно решаваме настъпили застрахователни събития

Услугите, свързани с ликвидацията на застрахователни събития, са неделима и важна част от дейността на РЕНОМИА.

В рамките на компанията е обособен специализиран отдел за ликвидация на застрахователни събития. Нашият екип от експерти решава хиляди случаи годишно, като винаги е на Ваша страна. Благодарение на богатия си опит и квалификация нашите специалисти спомагат за решаване на щети при промишлени аварии, на сложни казуси при застраховки на отговорности, както и на редица стандартни щети.

В случай на щета можете да разчитате, че РЕНОМИА ще се заеме от Ваше име с комуникацията със застрахователната компания. Щетата ще бъде решена във Ваша полза до пълното и уреждане съгласно всички законови изисквания. Веднага след като бъдат уведомени за настъпило застрахователно събитие, служителите на РЕНОМИА започват да управляват целия процес по ликвидация на щетата, като координират дейността на застрахователите, експертите и другите заинтересовани страни до пълното решаване на случая и изпълнение на поетите спрямо Вас ангажименти.

Индивидуалният подход гарантира, че ще сме в състояние да  договорим процедура за решаване на щетата в съответствие с Вашите изисквания и нужди. Ще подготвим за Вас ръководство за действията при решаване на щети, което ще Ви направлява при настъпване на застрахователно събитие.

Благодарение на външната система за достъп contact.renomia винаги и по всяко време можете да проверите статуса на Вашата щета и да получите по-подробна информация за нея. Посредством попълване на опростена онлайн форма можете лесно и бързо да съобщите за настъпило застрахователно събитие.

При сътрудничеството си с отдела за ликвидация на застрахователни събития на РЕНОМИА Вие получавате:

  • Съдействие за изплащане на максималния възможен размер на застрахователно обезщетение
  • Бързо решаване на настъпили застрахователни събития
  • Индивидуален подход
  • Гореща линия - телефонен номер за съдействие при настъпили застрахователни събития
  • Достъп до нашите услуги 24/7
  • Поддържане на подробен регистър на настъпилите застрахователни събития
  • Оценка на историята на щетимост
  • Анализ на причините за настъпилите застрахователни събития с цел оптимизация на застрахователната програма
  • Онлайн достъп до информация в хода на целия процес по ликвидация на Вашата щета
  • Методика и обучение в областта на ликвидация на щети

 


За допълнителна информация:

Bc. Кратки Роберт

Директор отдел „Ликвидация на щети”

robert.kratky@renomia.cz

+420 606 780 897

Форма за обратна връзка
Přihlášení klienta
или zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.