přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ekologická újma

Co se skrývá pod pojmem ekologická újma?

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí; jedná se o změnu na:

 • Chráněných druzích volně žijících živočichů
 • Planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích
 • Podzemních nebo povrchových vodách
 • Půdě

Co říká zákon o ekologické újmě? (více informací)

 • Zákon je založen na principu „znečišťovatel platí“.
 • Odpovědnost za ekologickou újmu je odpovědností objektivní, tedy odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění provozovatele.

Jaké povinnosti zákon předepisuje?

 • Provozovatelé definovaní v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě, jsou povinni zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy.
 • Takový provozovatel vždy provádí základní hodnocení rizik.
 • Za určitých předpokladů se provádí i podrobné hodnocení rizik.
 • Na základě výsledků hodnocení rizik je provozovatel povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na nápravu ekologické újmy.
 • Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který na základě výsledků podrobného hodnocení rizik prokáže, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20.000.000 Kč.
 • Provozovatel, který je registrován v Programu EMAS nebo je certifikován dle norem ČSN EN ISO 14 000 není povinen zabezpečit finanční zajištění a provádí pouze základní hodnocení rizik.
 • Provozovatelé, na něž se vztahují výjimky z povinnosti zabezpečit finanční zajištění, jsou však vždy odpovědní za případný vznik ekologické újmy a musí nést náklady na její nápravu.
 • Provozovatelé mají povinnost provádět nápravná opatření včetně preventivních nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy.

S čím Vám RENOMIA pomůže?

Vzhledem k povinnosti zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy, náročnosti a komplikovanosti tohoto procesu, bychom vám rádi tento postup ulehčili a připravili jsme pro Vás interaktivní aplikaci k základnímu hodnocení rizik – právě podle vašeho oboru činnosti. Přečtěte si podrobné informace týkající se zákona o ekologické újmě.

Kontakt

Mgr. Jakub Šváb
specialista pojištění odpovědnosti
jakub.svab@renomia.cz
+420 222 390 879

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.