přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pojištění ekologické újmy

Při řadě provozních činností můžete kromě škody třetím osobám též zapříčinit znečištění životního prostředí – ekologickou újmu. V takovém případě může vzniknout povinnost vynaložit náklady na odstranění vzniklé či hrozící ekologické újmy. Pojištěním docílíte ochrany proti finančním dopadům vámi způsobené ekologické újmy na Vaše podnikání a lze jím též i naplnit požadavek na finanční zajištění dle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Specialisté RENOMIA vám rádi doporučí vhodný rozsah pojištění včetně dostatečných limitů a předloží konkrétní cenovou nabídku, která bude odrážet vaše individuální potřeby a krýt rizika, která Vás mohou při Vašich činnostech ohrozit.

RENOMIA vám nabízí:

 • zprostředkování pojištění ekologické újmy u renomovaných pojistitelů
 • konzultace a poradenství v oblasti prevence ekologické újmy

Předložení indikativní nabídky na pojištění ekologické újmy:

Díky pojištění ekologické újmy vás lze chránit například před důsledky:

 • ekologické újmy způsobené postupným znečištěním
 • poškození fauny či flory způsobného provozní činností

Pojištění ekologické újmy:

 • je efektivní a cenově výhodný způsob finančního zajištění k náhradě nákladů vynaložených v souvislosti s ekologickou újmou, kterou můžete způsobit
 • je způsobem, jak naplnit povinnost finančního zajištění pro provozovatele uvedené v zákoně č. 167/2008 Sb., kteří mohou způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 000 000 Kč
 • je vhodné i v případech, na které se povinnost finančního zajištění nevztahuje - ze zákona je uplatňován princip „znečišťovatel platí“.

Pojištění ekologické újmy zpravidla kryje:

 • náklady na nápravu/sanaci ekologické újmy dle zákona o ekologické újmě
 • náklady na realizaci preventivních opatření
 • újmu vyplývající z náhlého a neočekávaného znečištění
 • újmu vzniklou z postupného znečištění
 • škody na zdraví a věcné škody, způsobené třetím osobám v důsledku znečištění
 • přerušení provozu
 • náklady právního zastoupení

 

Kontakt

Mgr. Jakub Šváb
specialista pojištění odpovědnosti
jakub.svab@renomia.cz
+420 222 390 879 

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.