přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poistenie záruk (bondov)

Poistenie záruk je určené najmä pre všetkých dodávateľov, ktorí v súvislosti s účasťou vo výberovom konaní potrebujú pre seba či svojich odberateľov ručenie. Jedná sa o poistenie rizika nesplnenia záväzku, ktorý vyplýva zo zmlúv o dielo a obdobných zmlúv, týkajúcich sa vykonania práce, dodávok tovaru alebo poskytnutie služieb.

Poistenie záruk je možné dojednať ako napr.:

  • záruku za ponuku (Bid bond)
  • záruku za akontáciu (Advance payment bond)
  • záruku za riadne vyhotovenie diela (Performance bond)
  • záruku za kvalitu diela v záručnej dobe (Warranty bond)
  • záruku za zádržné (Retention bond)

Hlavné výhody poistenie záruk je možné vidieť predovšetkým v nasledujúcom:

  • jedná sa o výhodnú alternatívu k bankovej záruke, ktorá nezvyšuje úverovú angažovanosť v bankách
  • nezaťažuje cash flow
  • nastavenie podľa Vašich individuálnych potrieb

Špecialisti RENOMIA Vám radi odporučia vhodný variant poistenia záruk, ktorý bude odrážať Vaše individuálne potreby, vrátane cenovej ponuky.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.