přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti za škodu (D&O)

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov majú rozsiahle povinnosti v súvislosti s obchodným vedením a zastupovaním spoločnosti navonok. Pochybením pri plnení svojich povinností môžu Vašej spoločnosti alebo tretím osobám spôsobiť škody, za ktoré potom nesú neobmedzenú osobnú zodpovednosť za škodu spôsobenú pri riadení spoločnosti, ktorá trvá aj po ukončení funkčného obdobia a vzťahuje sa aj na škody spôsobené neúmyselne alebo z nedbanlivosti.

Oblasťami, kde dochádza najčastejšie k chybám, sú:

  • zmluvné vzťahy s dodávateľmi / odberateľmi
  • reštrukturalizácia skupiny, akvizície, reinvestície
  • pracovno-právne vzťahy
  • vzťahy s akcionármi, spoločníkmi

Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov spoločnosti za škodu umožňuje zmierniť dôsledky pochybenia člena štatutárneho orgánu, a tým:

  • významne obmedziť riziká súvisiace s výkonom funkcie v spoločnosti a poskytnúť členovi štatutárneho orgánu istotu pri výkone funkcie
  • znížiť riziko vplyvu pochybenia na ekonomickú situáciu spoločnosti
  • uľahčiť vymáhateľnosť nárokov na odškodnenie vznesených akcionármi, obchodnými partnermi, spoločníkmi, veriteľmi

RENOMIA má dlhodobé skúsenosti a rozsiahle referencie v oblasti poistenia členov štatutárnych orgánov v SR i v zahraničí. Naši špecialisti, ktorí rozumejú aj právnym aspektom tohto poistenia, Vám vysvetlia prínos pre Vašu spoločnosť a pripravia Vám konkrétnu cenovú ponuku.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.