přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu je určené pre všetkých výrobcov mimo sektor potravinárskych produktov, ktorým je určené poistenie kontaminácie. Poistenie minimalizuje finančné dôsledky stiahnutia výrobku z trhu z dôvodu chyby výrobku. Počet stiahnutí výrobku z trhu sa z roka na rok zvyšuje. Náklady na stiahnutie výrobku z trhu potom môžu výrazne prekročiť hodnotu ceny výrobku. Ich výška sa odvíja najmä od počtu zákazníkov a veľkosti trhu, na ktorom sa nachádzajú.

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu zahŕňa krytie najmä pre náklady:

  • na stiahnutie poistených výrobkov z trhu (vrátane informácie zákazníkom)
  • na výmenu výrobkov
  • vzniknuté v dôsledku z prerušenia prevádzky
  • vynaložené na obnovu predaja
  • na konzultantov a poradcov
  • vynaložené v súvislosti s vydieraním

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu Vás chránia najmä pre prípad:

  • stiahnutie výrobku z trhu pre neúmyselne vzniknuté chyby výrobku (náhodné opomenutie súčiastky, omyl pri vývoji a pod.)
  • stiahnutie výrobku z trhu pre úmyselne spôsobenú chybu
  • vydierania v súvislosti s výrobkami

Špecialisti RENOMIA Vám radi predloží konkrétnu cenovú ponuku, ktorá bude odrážať Vaše individuálne požiadavky a potreby.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.