přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Informačné technológie

RENOMIA je na vrchole vývoja a využitia najnovších informačných technológií v prospech svojich klientov. Rôzne nástroje internetu, intranetu a najmodernejšieho software prispievajú ku komfortu, efektivite a dôvere pri poskytovaní služieb klientom. To všetko pri vedomí dôležitosti osobného kontaktu s klientmi, ktorý je pre všetkých pracovníkov RENOMIA prioritný.

RENOMIA používa vlastný informačný systém, ktorý umožňuje účinne spravovať všetky údaje o klientoch a ich poistení. Vďaka online prístupu k informáciám sú pracovníkom RENOMIA vždy k dispozícii aktuálne informácie o:

  • poistných zmluvách
  • škodách
  • komunikácii týkajúcej sa poistenia daného klienta
  • partnerských poisťovniach a pod.

Informačný systém je kontinuálne udržiavaný a vylepšovaný kolegami z vlastného oddelenia vývoja.

Klienti RENOMIA môžu pracovať s týmito informáciami pomocou webového extranetu Contact.RENOMIA. Prostredníctvom neho majú prístup ku všetkým dôležitým informáciám o svojom poistení, napr.:

  • prehľad poistných zmlúv
  • kontakty na členov tímu RENOMIA, ktorí spravujú poistný program
  • informácie o splatnosti poistného
  • stav vybavenosti poistných udalostí
  • možnosť hlásenia poistných udalostí
  • štatistické prehľady (napr.: škody, informácie k flotile vozidiel) a pod.

Súčasťou Contact.RENOMIA sú aj informácie o legislatíve v poisťovníctve, v poistných podmienkach jednotlivých poisťovateľov alebo zaujímavé informácie z trhu.

Samozrejmosťou všetkých našich technológií je dôraz na maximálnu bezpečnosť, ktorú zaručujú nadštandardné opatrenia používané renomovanými finančnými inštitúciami.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.