Aká bola RENOMIA pred 20 rokmi?

Trom našim kolegom sme položili pár otázok a požiadali sme ich nech zaspomínajú na svoje začiatky v RENOMIA.

Prečítajte si ich spomienky. 

Jana Javorčeková

Janka pracuje pre RENOMIA od roku 2002, začínala na pozícii administratívnej asistentky, v súčasnosti pracuje ako senior account manager na pobočke v Bratislave.

Spomeniete si úplne konkrétne na svoj prvý deň v RENOMIA?

Po ukončení štúdia som pracovala na živnosť a nebola som s tým veľmi spokojná. Vtedy sa ku mne dostala ponuka na pozíciu asistentky v RENOMIA. Rozhodla som sa na ňu zareagovať a o pár dní som absolvovala pohovor s Jirkom Nepalom. V novej práci som videla príležitosť, vzhľadom na to, že som nemala veľkú prax, považovala som to za naozaj zaujímavú ponuku. Nevedela som sa dočkať výsledku pracovného pohovoru. Odvážila som sa zavolať priamo Jirkovi na mobilný telefón. Jirkova odpoveď bola trochu neurčitá. Hľadal zamestnanca na pozíciu administratívnej asistentky a ja som mala vysokoškolský titul. Dodnes si pamätám, ako vyslovil určité „obavy“, že na tom mieste dlho nevydržím a budem hľadať príležitosť inde, kde využijem vzdelanie. Nakoniec to dopadlo pre mňa dobre :) do 2 dní som nastúpila na pozíciu v poradí druhej asistentky RENOMIA na Slovensku.

Janka Javorčeková

Je nejaká udalosť, ktorá vám v histórií RENOMIA utkvela natoľko, že si na ňu pravidelne spomínate?

Udalostí bolo za tých takmer 19 rokov veľa, rada si však spomínam aj na prvé týždne a roky v práci. Keď som nastúpila, boli sme na pobočke traja, myslím že do mesiaca kolegyňa odišla a zostali sme dvaja + na určité dni bol v Bratislave konateľ. Celú administratívu a správu klientov sme zvládali, navyše bez dnes tak bežných technických vymožeností. Sú to už také retro spomienky ako napríklad príjem faxových správ. Niekedy to vyzeralo vtipne, keď sa taká niekoľko stranová majetková zostava alebo ponuka poistenia trochu vo faxe zasekla a následne vyšla naskladaná ako harmonika :) potom to spracovanie dokumentu už také vtipné nebývalo :)

Na telefonovanie sa prevažne využívali pevné linky, dochádzku sme zapisovali na papierové hárky. Teraz si to už vieme len ťažko predstaviť. Bola to však krásna doba a ja na základoch, ktoré som vtedy získala, staviam dodnes.

Čo je podľa vás najsilnejšou stránkou RENOMIA na Slovensku?

Myslím si, že najsilnejšou stránkou spoločnosti RENOMIA je fakt, že je skutočne rodinnou firmou. Tak ako v dobrej rodine rodičia správne vychovávajú svoje deti, tak tu vedenie spoločnosti svojich zamestnancov vzdeláva, motivuje a vytvára prostredie, v ktorom sa cítia príjemne. A to v konečnom dôsledku cítia aj naši klienti.

Čo by ste RENOMIA popriali do ďalších rokov?

Spoločnosti prajem veľa príjemných, pracovitých a kolektívnych ľudí, ktorí ju posunú opäť ďalej ... do ďalších minimálne 20 rokov.

Marián Čech

Marián, pracuje pre RENOMIA od roku 2004, začínal na pozícii likvidátora škôd a postupne sa vypracoval na riaditeľa likvidácie na pobočke v Bratislave.

Marián Čech

Spomeniete si úplne konkrétne na svoj prvý deň v RENOMIA?

Pracoval som ako likvidátor v poisťovni, keď ma známy upozornil na inzerát, ktorý videl v tlači. Hľadali v ňom likvidátora do pobočky RENOMIA v Bratislave. V tom čase to bolo niečo nové, aby mal maklér vlastného likvidátora na škody. Zo zvedavosti som naň zareagoval a zúčastnil som sa výberového konania v budove na Panenskej ulici, kde sídlime stále. Na pohovore som sa stretol s Martinom Michalom a Jirkom Nepalom a dodnes si pamätám príjemnú atmosféru, ktorá tam panovala. Spomínam si aj na trochu netradičnú požiadavku, ktorú som pred nástupom na pozíciu musel splniť. Išlo o povinnosť absolvovať psychotesty v Prahe. V to ráno som sadol do svojej Felície, moje prvé vozidlo, a odšoféroval som cestu do Prahy. Tam som musel byť o 8 ráno, kde som absolvoval písomné testy i pohovor so psychológom a šoféroval som zasa späť domov. Vtedy, pred 17timi rokmi sa mi to zdalo zvláštne, dnes chápem, že firma si skutočne už vtedy veľmi zakladala na tom, akých ľudí si do svojho tímu vyberá. Bol som 1. likvidátorom škôd spoločnosti na Slovensku.

Je nejaká udalosť, ktorá vám v histórií RENOMIA utkvela natoľko, že si na ňu pravidelne spomínate?

Pri profesii likvidátora som za tie roky zažil množstvo zaujímavých situácií, stretol som sa s rôznymi ľuďmi a najmä som sa dostal na miesta, kde by som sa za iných okolností určite nedostal. Za zmienku stoja napríklad piliere Starého mosta v Bratislave, kde sme v čase jeho kompletnej rekonštrukcie likvidovali škodu spôsobenú po záplavách. Vždy si na to spomeniem, keď sa prechádzam popri Dunaji.

V Banskej Bystrici som mal možnosť vstúpiť do novo vybudovanej mestskej kanalizácie, ktorú ešte pred jej dokončením poškodila vysoká spodná voda. Situácia si vyžadovala prítomnosť likvidátora priamo na mieste a tak som sa ocitol v 2 metre vysokom kanalizačnom potrubí v hĺbke 15 - 20 metrov pod zemou. Išlo vtedy o škodu v rádoch miliónov €

Čo je podľa vás najsilnejšou stránkou RENOMIA na Slovensku?

Za najsilnejšiu stránku spoločnosti považujem jednak medzinárodné pôsobenie, vďaka ktorému môžeme využívať skúsenosti a vedomosti odborníkov z viacerých krajín a tiež všestranné zameranie spoločnosti. Takpovediac pod jednou strechou dokážeme poistiť veľkých i malých klientov, retailových i korporátnych, bez ohľadu na to v akej oblasti pôsobia a aké veľké riziko potrebujú kryť. Ponúkame služby risk managerov, zabezpečujeme úvery, poistenie pohľadávok. Prirovnal by som našu spoločnosť k veľkému obchodnému domu, kde vybavíte všetko na jednom mieste. Prednosťou spoločnosti je aj to, že jej zamestnanci sa môžu oprieť o naozaj pevné základy, ktoré spoločnosť počas svojho pôsobenia vybudovala. A to je obrovský benefit aj pre našich klientov.

Čo by ste RENOMIA popriali do ďalších rokov?

Spoločnosti želám, aby si naďalej zachovala nadšenie pre veci, ktoré realizuje, ten ťah na bránu, dravosť a chuť rozvíjať a rozširovať sa. A zároveň, aby tu v nej stále mali svoj priestor všetci tí úžasní ľudia, ktorí ju posúvajú vpred.

Július Bártók

Julo pracuje pre RENOMIA od roku 2007, začínal na oddelení správy poistenia a v súčasnosti pracuje ako key account manager a špecialista strojov a stavebnej techniky.

Spomeniete si úplne konkrétne na svoj prvý deň v RENOMIA?

Nepamätám si prvý deň, ale pamätám si prvý výjazd autom. Na ten určite nezabudnem. Mal som čerstvý vodičský preukaz, ktorý som k práci nevyhnutne potreboval. Šoférsku prax som však nemal žiadnu. Kolega, ktorý ma zaúčal, išiel so mnou na stretnutie do Prešova a povedal mi, že naspäť budem šoférovať ja. Sadol som si za volant a naštartoval. Vzápätí auto zhaslo a zopakovalo sa to ešte 2 krát. To už kolega stratil nervy a povedal, že takto to asi nepôjde. Vyviezol ma za Prešov, tam mi všetko ešte raz vysvetlil a pustil ma za volant. Odvtedy šoférujem :)

Je nejaká udalosť, ktorá vám v histórií RENOMIA utkvela natoľko, že si na ňu pravidelne spomínate?

Udalostí, ktoré mi utkveli v pamäti je nepočetne. Teraz mi napadli dve. V istej dobe som skúšal aj obchodnícku pozíciu, kde som mal aktívne vyhľadávať nových klientov, robiť akvizíciu. Raz som sa vybral tzv. „na blind“ do jednej nábytkárskej firmy. Jej majiteľ bol Poliak a od vedúcej predaja som dostal avízo, že tam v ten deň bude prítomný. Prišiel som za ním, pozdravil som a predstavil som sa. Keď som povedal, že som od poisťovacieho makléra, do majiteľa ako by udrel blesk, odskočil odo mňa 3 metre, otočil sa na podpätku a utiekol. Taký bol môj začiatok s akvizíciou.

Julo Bártók

Tiež si spomínam ako som jednu akvizíciu riešil telefonicky. Na strane klienta zdvihol telefón pán a na moju žiadosť, že chcem hovoriť s konateľom odpovedal veľmi prísnym tónom protiotázkou: „Kto ste a čo chcete?“. Ja som sa tak zľakol, že som hneď zložil. A to sa mi stalo ešte 2 krát. Mal som z toho hlasu v telefóne poriadny stres. Po pár dňoch som to rozdýchal a kontaktoval som ich znova. Pán na druhej strane bol sekretár generálnej riaditeľky. S takouto pozíciou som sa dovtedy ani potom v žiadnej firme nestretol. Nakoniec musím dodať, že akvizícia bola úspešná a z tejto firmy bol napokon náš spokojný klient.

Čo je podľa vás najsilnejšou stránkou RENOMIA na Slovensku?

Prednosťou spoločnosti RENOMIA je vysoké pracovné tempo, orientácia na klienta a dobré vedenie firmy.

Čo by ste RENOMIA popriali do ďalších rokov?

Želám spoločnosti, aby v tomto svete, v ktorom je tak veľa tlakov z rôznych strán, zostala zdravá a zameraná na svoje poslanie.

Kolegom ďakujeme za ich ochotu si zaspomínať na svoje začiatky a prajeme im veľa ďalších spokojných rokov!