Intenzivní jazykové vzdělávání v RENOMIA startuje v lednu, nyní proběhne on-line testování účastníků


09. listopadu 2021

Před nedávnem jste byli informováni o možnosti zapojit se do výuky angličtiny v rámci kurzů organizovaných RENOMIA. Fázi nominací máme za sebou a nyní už se těšíme na start projektu – polovina účastníků začne se vzděláváním v lednu, druhá polovina v březnu. Co nás ale předtím čeká?

Od 5. 11. do 15. 11. se každý z 220 nominovaných účastníků může těšit na e-mailovou výzvu ke stanovení výchozích jazykových dovedností od veronika.dopitova@lingua-centrum.cz. E-mail přijde přímo od dodavatele, proto se prosím ujistěte, že vám neunikne.

Toto distanční otestování vašich současných znalostí angličtiny potřebuje jazyková agentura Lingua Centrum k tomu, aby mohla poskládat skupinky po 4 účastnících, respektující nejen jazykovou úroveň, ale také lokalitu a tým, ze kterého se hlásíte. Na začátku prosince by toto rozřazení mělo být hotové, aby si všichni účastníci mohli termíny výuky vložit do svých kalendářů a sladit se svými pracovními povinnostmi. Účast na výuce je povinná a pro každou hodinu omluvenou z důvodu nemoci či dovolené budeme hledat adekvátní náhradu – každý z účastníků totiž musí podle podmínek ESF absolvovat 40 hodin vzdělávání.

Připraven je pro vás velmi intenzivní kurz angličtiny, který má ambici v krátké době skokově vylepšit stávající úroveň vašich jazykových dovedností. Každého účastníka čeká v průběhu třech měsíců 6 půldenních intenzivních jazykových soustředění proložených každotýdenní skupinovou online devadesátiminutovkou. Vzhledem k tomu, že první část kolegů začne s kurzy již v lednu 2022, prosíme vás o dodržení termínu testování, které vám v těchto dnech přijde do e-mailu, abychom mohli nastartovat projektové aktivity včas.

Máte také zájem o intenzivní výuku angličtiny, ale nedostali jste výzvu k jazykovému testování? Kontaktujte kolegyni Eriku Konupčíkovou (erika.konupcikova@renomia.cz), na řešení se domluvíte.

Další články: