Jak se vyvíjejí pojistné trhy a co to znamená pro naše klienty?


09. listopadu 2021

Dění na pojistných trzích v ČR a SR, v Evropě i ve zbytku světa a jeho dopady na pojistné programy našich klientů, to byla hlavní témata interního webináře, který pro kolegy z celé RENOMIA GROUP uspořádalo koncem října oddělení péče o klienty.

Detailněji jsme se podívali zejména na meziroční vývoj tuzemského trhu z pohledu předepsaného pojistného, sazeb pojistného a škod, dotkli jsme se rovněž vývoje v oblasti specifických rizik / segmentů pojištění. Popsali jsme trendy na trhu a nastínili další očekávaný vývoj.

Zejména v některých oblastech jsou nyní kapacity na trhu velice omezené, díky dobrým vztahům s pojistiteli v ČR i v zahraničí jsme ale i přesto schopni nabídnout klientům zajímavé podmínky pojištění. Oddělení péče je i ve spolupráci s kolegy z Gallagher připraveno vám pomoci s umisťováním rizik jak na mezinárodním, tak na lokálním trhu – v případě potřeby se na kolegy z oddělení péče neváhejte obrátit.

„Být v obraze“ je pro naši práci velice důležité. Proto moc děkujeme všem, kteří se webináře zúčastnili, jeho záznam a prezentace jednotlivých vystupujících naleznete na intranetu RENOMIA.

Další články: