Jaké pojištění má prezident? Náš slovenský kolega Heňo Ihnát to ví

Henrich Ihnát je v RENOMIA od roku 2004, rok nato se stal ředitelem košické pobočky. Zaměřuje se zejména na oblast průmyslových rizik a korporátního pojištění. Připravoval mnohé pojistné programy pro klienty v oblasti strojírenství, hutnictví, potravinářství či textilního průmyslu. Díky svým profesním kvalitám a jazykovému vybavení spolupracuje rovněž při lokalizaci mezinárodních pojistných programů pro významné zahraniční

Rozhovor pro časopis Všeobecný praktik, který připravil ve spolupráci s prezidentem Slovenské společnosti všeobecného praktického lékařství, je skvělým příkladem toho, jak Heňo dokáže proměnit výbornou klientskou zkušenost v referenci člověka, jehož doporučení má velký vliv na další členy významné lékařské organizace na Slovensku. společnosti.

Chránite svojich pacientov, chráňte aj seba...

V každodenne vykonávanej praxi v ambulancii si možno ani často neuvedomujeme, že lekár je, rovnako ako každá iná profesia, vystavený rôznym, často veľmi špecifickým rizikám. Niektoré ovplyvníme len ťažko, ale väčšina z nich sa dá riadiť a tak minimalizovať aj ich možné negatívne dôsledky. Aj s týmto zámerom spojila SSVPL pred viac ako rokom svoje sily so spoločnosťou RENOMIA.

Prečo považujeme túto oblasť za dôležitú a čo nám táto spolupráca prináša sme sa spýtali MUDr. Petra Makaru, prezidenta SSVPL a Ing. Henricha Ihnáta, riaditeľa a špecialistu RENOMIA Medical.

Peter Makara: Pri riešení otázok a problémov v právnej oblasti, zmien v legislatíve, GDPR, sťažnostiach pacientov a iných, nie veľmi obľúbených témach, som dostal odporúčanie, že niektoré problémy dokáže vyriešiť správne nastavenie poistenia. Aj preto sme otvorili diskusiu so spoločnosťou RENOMIA. Chceli sme zistiť ako sa dajú niektoré aspekty nášho fungovania dobre nastaviť a čo tým vieme získať. Každý lekár, vrátane mňa, má určité poistenie z minulosti, preto som aj ja sám chcel najskôr zistiť prečo by som mal na existujúcom stave niečo meniť.

Henrich Ihnát: Súhlasím. Na trhu bolo a stále je dosť produktov, ktoré riešia práve „nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť“. Väčšina lekárov má tiež poistené svoju ambulanciu a prístroje v nej. Skúsenosti s likvidáciou škôd, ktoré reálne v dennom živote vznikajú sú však rôzne. Diskutujeme o tom s lekármi na konferenciách, veľa rokov spolupracujeme s rôznymi inými poskytovateľmi ZS a spoznávame tak aj rôzne špecifické potreby, s ktorými sa lekár zaoberá. 

Čo máte konkrétne na mysli, resp. čo je na tom naozaj také neštandardné?

Henrich Ihnát: Lekár napríklad uskladňuje v chladničke lieky či vakcíny. Ak sa pokazia, nezostane mu nič iné len ich zlikvidovať. Alebo ako pacient som aj ja sám dostal pred časom od lekára domov EKG Holter. Pacient však môže prístroj poškodiť a situáciu bude potrebné riešiť. Toto nie sú prípady, ktoré sú v starších zmluvách bežne riešené. Iná a asi dôležitejšia je samotná oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dnes sa stále častejšie objavujú nároky na náhradu tzv. „nemajetkovej ujmy“, množia sa inštitúcie, ktoré môžu lekárovi za rôzne veci udeliť pokutu. Tieto a mnohé ďalšie okolnosti sa dali riešiť v prípadoch, keď ste veľká nemocnica, ale pre jednotlivé ambulancie takýto produkt na trhu absentoval.

Peter Makara: Nielen to. Stávajú sa aj omnoho banálnejšie prípady. Nedávno mi po odbere krvi pacient odpadol. Našťastie sa nič vážnejšie nestalo, ale ak by si napríklad pri páde poranil hlavu, robil by som si viac starostí, čo by mohlo nasledovať. Dnes je už povedomie pacientov, ale najmä rôznych právnikov, ktorí takéto prípady vyhľadávajú, na vysokej úrovni. Preto som chcel vedieť, či moje dnešné poistenie podobné prípady pokrýva alebo nie.

Súvisia tieto obavy, resp. sú nejak ďalej ovplyvňované aj súčasnou situáciou ohľadom COVID krízy?

Peter Makara: To neviem presne posúdiť. Je však pravdou, že dnes viac ako v minulosti poskytujeme rady a konzultujeme s pacientom telefonicky. Aj tu teda pri možnej komplikácii v zdravotnom stave pacienta vzniká riziko.

Henrich Ihnát: Dnes je populárne tvrdenie, že lekár je v prvej línii. V praxi ale existuje reálne zvýšené riziko, že lekár sa nakazí od pacienta a chorobu neúmyselne ďalej rozšíri. Nemusí ísť len o COVID-19, ale aj o iné infekčné ochorenie. Samozrejme, v takýchto prípadoch sa zisťuje, či lekár neporušil predpisy a stanovené postupy a či naozaj spravil všetko potrebné, aby takej situácii predišiel. 

Dá sa aj na toto reagovať poistením? Takýchto príkladov a možných ohrození môže byť veľmi veľa...

Henrich Ihnát: V žiadnom prípade nechceme lekárov strašiť a ani nejaké škody privolávať. Sme však presvedčení, že platba za poistenie by mala pokryť čo najviac rizík, ktoré reálne hrozia. Poistenie nikdy nedokáže obsiahnuť všetky možné eventuality, ale snažíme sa na každú situáciu reagovať a naše ponúkané riešenia,  v závislosti od meniacej sa situácie, dynamicky vylepšovať. Napríklad pred rokom ešte nikto neprikladal veľkú dôležitosť telemedicíne. Dnes je to ale na mieste. Do budúcnosti vidíme zasa veľký priestor pre obavy v oblasti GDPR, kybernetickej bezpečnosti a podobne. Evidujeme už prípady, kde je „napadnutá“ nemocnica a je zrejme len otázka krátkeho času, kedy sa to bude priamo dotýkať aj poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

Peter Makara: Výhodou je, že nie sme nijako viazaní a fixovaní len na jednu poisťovňu a jeden produkt. Tejto problematike sa venujeme druhý rok, pričom samotný „vývoj“ produktu trval takmer rok. Keď sme to konečne dotiahli dokonca a predstavili členom SSVPL, iná poisťovňa už o pár mesiacov prišla na trh s podobným riešením. Mohlo by nás to mrzieť, ale naopak som rád, že možno práve aj naša aktivita vyburcovala a inšpirovala konkurenciu. V konečnom dôsledku to bude znamenať len to, že sa podmienky ešte zlepšia a budeme mať väčší výber.

Otázna je samozrejme aj cena produktu, aby ho široký rozsah, ktorý spomínate príliš nepredražil...

Peter Makara: To je presne jedna z výhod, ktorú som spomenul v predošlom bode. U mňa osobne sa podarilo to, že za rovnakú cenu mám toho oveľa viac a s vyšším pokrytím. Avšak práve aj konkurencia na trhu spôsobuje, že cena nie je nijak premrštená a skôr sa ju ešte podarilo znížiť na prijateľnú výšku. 

Henrich Ihnát: Cena je samozrejme dôležitá, ale pravdupovediac asi by sa nám ťažko argumentovalo to, že poistenie je omnoho širšie ako to čo má lekár uzavreté dnes a ešte je o 30% lacnejšie. Skôr odporúčame aby si lekár porovnal, čo má dnes a ako by to vyzeralo s novým riešením.

Ak to našich členov zaujíma, čo je potrebné spraviť?

Peter Makara: Naši partneri z RENOMIA budú prítomní na našej výročnej konferencii v Starom Smokovci, kde rovnako ako minulý rok bude zriadený „poradenský kútik“ a budú mať možnosť napr. si aj nechať od špecialistov RENOMIA skontrolovať a prehodnotiť svoje aktuálne poistné zmluvy a rozsah poistenia. Tiež si vedia prediskutovať svoje skúsenosti z praxe, najmä ak majú z minulosti konkrétne príklady čo sa stalo a ako dopadlo riešenie v poisťovni.

Henrich Ihnát: Na web stránke SSVPL budú mať členovia k dispozícii stručné porovnanie produktov aj cien poisťovní, v ktorých je možné poistenie uzatvoriť, nakoľko spĺňajú podmienky ohľadom rozsahu krytia. Rovnako je tam aj uvedený postup a kontakty na našu spoločnosť, kde im vieme poskytnúť viac detailov a rovnako aj porovnať to s podmienkami, ktoré dosahujú dnes. Dôležité je aj to, že okrem dojednania zmluvy, budeme členom SSVPL pomáhať aj pri prípadných škodových udalostiach, od ich nahlásenia až po plnenie, tak aby neboli odkázaní komunikovať s poisťovňou napriamo.