Na povinné následné vzdělávání máte už jen několik týdnů


09. listopadu 2021

Každý, kdo absolvoval zkoušky odborné způsobilosti, je dle zákona o distribuci pojištění a zajištění povinen v dalším roce absolvovat 15 hodin následného vzdělávání. Pro letošek se tato povinnost týkala celkem 908 kolegyň a kolegů z RENOMIA GROUP. Blahopřejeme 394 z nich, kteří svou patnáctihodinovou dotaci již úspěšně zvládli. 

Více než polovina kolegů tedy ještě má minimálně část následného vzdělávání před sebou.

Profesionálně zpracované lekce následného vzdělávání naleznete na stránkách akreditované osoby EFPA a manuál „Jak se přihlásit ke studiu NV“  je uložen na intranetu RENOMIA. Absolventi následného vzdělávání velice pozitivně hodnotí kvalitu i funkčnost připravených lekcí, vyzýváme tedy i ostatní kolegy, kteří loni úspěšně prošli odbornou zkouškou, aby studium neodkládali, povinné následné vzdělávání absolvovali a udrželi si tak svou způsobilost k výkonu práce. Přejeme k tomu všem pevné odhodlání a mnoho nové inspirace.

Další články: