Nabídky do UNIVERSA vybíráme pečlivě, musejí být výhodné pro klienty i kolegy v RENOMIA


18. května 2021

Jednou z agend Aleše Nypla, nového ředitele provozu a péče o klienty RENOMIA BENEFIT (RB), je rozvoj platformy UNIVERSUM. Ve spolupráci s kolegy z RB a RENOMIA Digital Services (RDS) postupně spouštějí nové moduly a v nich rozšiřují nabídku produktů od jednotlivých pojistitelů. Aleše jsme se zeptali na modul majetkového pojištění, do kterého aktuálně přibyla nabídka jednoho z našich nejvýznamnějších partnerů, Generali České pojišťovny. Co to přinese našim kolegům a jaké výhody má nabídka GČP pro naše klienty?

Aleši, vezměme to malinko zeširoka – jaká je geneze spouštění jednotlivých modulů v UNIVERSU a proč se RENOMIA rozhodla právě pro tento postup?

Myšlenka vytvořit platformu, která bude pomáhat našim kolegům při každodenní práci s klienty je tu s námi už nějakou dobu. Mnozí si pamatují na začátky nástrojů na porovnání a sjednání nabídek vozidel a jejich rozvoj. Dnes máme díky Martinovi Kopeckému a jeho týmu velmi profesionální a uživateli oblíbený modul UNIVERSUM CAR. Navázat na tento úspěšný modul i v dalších produktových oblastech bylo přirozenou evolucí. Minulý rok jsme úspěšně spustili nástroj pro sjednání cestovního pojištění. Jeho další rozvoj jsme však kvůli covidu odložili na dobu, kdy bude více aktuální. Energii momentálně věnujeme rozvoji dalších modulů, které zásadně ovlivní každodenní práci našich uživatelů. Jedná se např. o moduly předsmluvních dokumentů nebo životního pojištění. A další oblasti budou následovat.

Modul majetku přibyl do UNIVERSA dle předem daného harmonogramu, nebo na základě poptávky kolegů a klientů?

První verzi modulu pro majetkové pojištění jsme spustili na začátku prosince 2020 a bylo to v souladu s naším plánem rozvoje UNIVERSA. Chtěli jsme uživatelům co nejdříve dodat nástroj, který jim ušetří spoustu času a budou mít k dispozici i jedinečný produkt. Obojí se povedlo velmi dobře, zpětná vazba a počet sjednaných smluv to jen potvrzují.

Lze již u modulu pojištění majetku vyhodnotit, jak se mu obchodně daří?

Modul si obratem získal velkou oblibu. Abychom jeho adopci ještě více akcelerovali a co nejvíce podpořili, je samozřejmě zásadní doplňovat další pojišťovny a uživatelsky jej neustále rozvíjet.

Co rozhoduje o tom, jaký pojistitel, případně jaký produkt bude do UNIVERSA zařazen?

Jako klíčový parametr vnímáme kvalitu produktu a jeho podíl na produkci v rámci RG. Neméně důležitá a bohužel pro nás mnohdy limitující je i technická a produktová připravenost pojišťoven. Výsledným pořadím tedy může zamíchat i fakt, že preferovaná pojišťovna například mění svůj produkt nebo inovuje tzv. webové služby, které pro kalkulace a sjednání v rámci UNIVERSA využíváme. To jsou situace, které příliš neovlivníme.

Jednou z posledních úprav bylo zařazení nabídky GČP. Co to znamená pro kolegy a pro naše klienty?

Pro kolegy i klienty je Generali Česká pojišťovna velmi oblíbeným, silným a důvěryhodným partnerem. Je pro nás důležité vnést do nabídky další silné značky a rozvíjet porovnání mezi pojišťovnami. GČP umí velmi dobře pokrýt některá specifická rizika s nadstandardními limity a velmi dobře doplní stávající i budoucí nabídku. Díky dalším pojišťovnám v nabídce budou kolegové nabízet profesionálnější a kvalitnější službu klientům, a to je přesně v souladu s dlouhodobými vizemi a hodnotami RENOMIA.

Jsou nabídky, se kterými kolegové pracují v UNIVERSU, odlišné od toho, co lze získat přímou komunikací s pojišťovnou? Jinými slovy, získal by klient stejné podmínky, kdyby pojišťovnu oslovil sám?

Každou nabídku, kterou do UNIVERSA zařadíme, chceme vždy podpořit určitou exkluzivitou. Ať už se jedná o speciální produktové ujednání v rámci rodiny RENOMIA, nebo o nadstandardní cenové podmínky, klient vždy díky RENOMIA dostává něco navíc.

Za celý tým UNIVERSA chci uživatelům moc poděkovat. Jejich zpětná vazba a podněty na zlepšení nás ženou dopředu a motivují nás, abychom i jim vždycky přinesli něco navíc. Už se teď se můžou těšit na nové funkce a moduly, které doufám předčí jejich očekávání.

Další články: