Naše pomoc je stále potřebnější, naštěstí nás neopouští energie ani chuť pomáhat. Přidáte se?

šití roušek

 V loňském roce jsme pomáhali opravdu masivně, pomoci totiž bylo potřeba na mnoha frontách.

Šikovné kolegyně usedly v první vlně epidemie k šicím strojům a rouškami obdarovávaly nejen své rodiny, ale také kolegy v práci. A myslely i na ostatní – 120 ušitých roušek, často i z materiálu, který sesbírali kolegové mezi sebou, putovalo do Domova pro seniory ve Starém Lískovci. Klientům domova pro seniory v Bystřici pod Hostýnem jsme pak na jaře udělali radost květinami a něčím sladkým na zub. V druhé vlně jsme v pomoci neustali, naopak nadšeně pomáháme dál.


Minigranty od Hlasu srdce

V roce 2020, jako už mnoho let, dál běžela i podpora z našeho nadačního fondu Hlas srdce, která je směřována především na konkrétní jednotlivce, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Pomohli jsme se zajištěním rehabilitací a kompenzačních pomůcek pro děti s postižením – Beatce, Sebíkovi, Sabince, Rozárce a Rebece s nemocí motýlích křídel. Nevidomá Barunka dostala korálky, ze kterých moc ráda tvoří, přispěli jsme na přestavbu pokojíčku pro dospívajícího Matyáška. Poskytli jsme pomoc hospicové péči v Přerově a Plzni. Pomohli jsme několika klientům speciálních center v Českých Budějovicích a Praze a mateřského centra v Nitře. Naši podporu získala základní škola speciální pro žáky s více vadami a malí atleti na letní soustředění. Pomoc také směřovala k několika rodinám – v Dolném Ohaju na Slovensku, v Ostravě, v Praze.

rehabilitační a kompenzační pomůcky

Pro radost dětí i seniorů

Celoroční pomoc RENOMIA již tradičně vyvrcholila před vánočními svátky. V Praze již řadu let organizujeme sbírku pro dětský domov v Pyšelích a v Brně pak zase pro babičky a dědečky v domově pro seniory. Pomáháme i na menších pobočkách – například v Přerově kolegové poprvé zorganizovali sbírku a do domova pro seniory odnášeli velký dárkový koš dobrot. Výčet zdaleka není kompletní a každému z vás, kteří jste se k pomoci organizované naší společností jakkoli připojili, ještě jednou moc děkujeme.

Věříme, že ani letos nezůstanete lhostejní k osudům těch, kteří neměli takové štěstí jako my ostatní. Se svými náměty na konkrétní pomoc se můžete obrátit na mne či na mé kolegyně Renátu Mühlheimovou a Helenu Horákovou. I jejich jménem vám všem přeji úspěšný rok 2021. 

Připravila Erika Konupčíková, manažerka vzdělávání