Pomáhame, kde treba


18. května 2021
Pandémia korona vírusu je súčasťou našich životov už vyše roka. Jej dopady sme už pocítili všetci na vlastnej koži a museli sme si zvyknúť na mnohé obmedzujúce opatrenia. Takým je aj nosenie respirátorov, ktoré je povinné vo všetkých interiéroch.

Nosenie respirátorov je zároveň aj finančne náročné. Respirátor je potrebné každý deň vymeniť za nový. A to môže byť pre jednotlivcov ale aj rôzne organizácie pomerne nákladná záležitosť.

Z tohto dôvodu sa vedenie spoločnosti RENOMIA rozhodlo pomôcť svojim partnerom a venovalo vyše 3 000 respirátorov FFP2 samosprávam po celom Slovensku. Konkrétne išlo o mestá Stará Turá, Zlaté Moravce, Šurany, Nové Zámky a Bardejov.

Mestá respirátory použili v zariadeniach, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, predovšetkým v zariadeniach pre seniorov, pre terénnych sociálnych pracovníkov, príslušníkov mestskej polície, zamestnancov predškolských zariadení apod.

„Aj napriek aktuálnej situácii sú naši kolegovia v kontaktu s našimi klientmi, medzi ktorých patria aj samosprávy. Keďže viacerí starostovia či primátori vyslovili svoje obavy, či dokážu zabezpečiť potrebné množstvo povinných respirátorov, rozhodli sme sa zareagovať a pomôcť im. Naša iniciatíva sa stretla s veľkým pochopením a vďačnosťou na strane klientov, dostali sme niekoľko ďakovných listov, prípadne sa krátka správa objavila aj v miestnych novinách“, vysvetlil aktivitu spoločnosti Heňo Ihnát.

Našu pomoc sme tiež nasmerovali aj do oblasti zdravotníctva. Dvom združeniam pôsobiacim v rámci košickej nemocnice (Traumatológia n.f.  a Združenie profesora Matulaya o.z.) sme darovali 16 kusov počítačových zostáv, ktoré výrazným spôsobom pomôžu pri každodennej práci v rámci rôznych oddelení nemocnice.

Veríme, že sme touto aktivitou prispeli k zlepšeniu aktuálnej situácie a že sa náš život postupne vráti do zabehnutých koľají.

Další články: