Prosíme, pomozte nám s kronikou RENOMIA 2020, podklady sbíráme do 15. 3. 2021

Kronika - koláž

Věděli jste, že prakticky celá bezmála osmadvacetiletá historie RENOMIA je pečlivě zaznamenávána v krásných kronikách?

Rok za rokem kronikářka RENOMIA Milada Svobodová ukládá všechny dokumenty, fotografie, prezentace, tabulky nebo videa. Uchovává také fyzické archiválie – noviny, časopisy, letáky, reklamní předměty, dopisy, trofeje, dresy. Zkrátka vše, co je spojeno s příběhem RENOMIA. Výsledkem jsou pak kroniky v podobě tištěné, ale také interaktivní, ve kterých lze spustit video, záznamy a každá uložená událost má svou hypervazbu.

Jsme si jistí, že v každém oddělení, v pobočce RENOMIA se v roce 2020 stalo něco významného a zajímavého, co si zaslouží být uchováno. Chtěli bychom vás proto poprosit, abyste nám s tvorbou kroniky RENOMIA pomohli. Jak na to? Zamyslete se, jaké výstupy nejlépe reprezentují vaši práci v roce 2020 a zašlete je na adresu kronika@renomia.cz, nebo je doručte do marketingového oddělení v pražské kanceláři RENOMIA.

O všechny materiály vztahující se k tomuto roku vás prosíme nejpozději do 15. 3. 2021.

Pokud si nebudete svým námětem na archivaci jistí, kontaktujte Miladu Svobodovou telefonicky na čísle +420 604 849 426. Moc děkujeme, že nám pomáháte psát příběhy RENOMIA.