První čtvrtletí v RENOMIA GROUP bylo obchodně dobré hlavně díky vám


18. května 2021

Se začátkem května je čas na zhodnocení prvního čtvrtletí roku 2021.

Nejskloňovanějším slovem je stále ještě „pandemie“ a s ní související opatření vlád po celém světě, která se promítají do ekonomické situace firem, včetně našich klientů. Jsme si toho vědomi, a proto jsme významně zvýšili naši aktivitu jak směrem ke stávajícím klientům, tak zejména aktivitu akviziční. Meziročně se nám za stejné období podařilo získat o 41 klientů více. Zhruba 75 % plnění našeho plánu je pak tvořeno klienty ze segmentů Velký a TOP. Rád bych za to poděkoval do všech našich poboček a zemí vám všem, kteří se na těchto výsledcích podílíte.

Byť se výsledky mezi zeměmi mohou drobně lišit, z hlediska plnění obchodního plánu za skupinu se nám téměř podařilo dosáhnout toho, co jsme si předsevzali. Plánovaný podíl z celoročního plánu, který je pro 1. čtvrtletí 20 % ročního plánu, jsme mírně překročili (104,5 %) ve výnosech a chyběla nám jen troška, abychom dosáhli 100 % i v předepsaném pojistném (93 %). Pro další čtvrtletí je plán ambicióznější (30 % celkového ročního plánu), věříme, že se nám jej podaří naplnit.

Naše zkušenost říká, že k získání dobrého obchodu vede často vytrvalé a systematické budování vztahů, při kterém musíme prokázat naši odbornost. Často také bývá nejúspěšnějším otevíračem dveří doporučení, které dá někdo z našich přátel nebo stávajících klientů. Nebojme se tedy rozhlédnout kolem sebe, požádat o doporučení, sdílet vzájemně zkušenosti, ptát se kolegů a specialistů a neustále přemýšlet nad novými nápady.

Věřím, že velkou podporou nám budou i nové dovednosti, které si osvojují nejen kolegové v obchodě, ale také v péči a dalších odděleních. Snažíme se o to, abychom byli jistější, přesvědčivější a efektivnější v online komunikaci a využívání digitálních nástrojů a procesů. Moc si cením podpory, kterou nám svými odbornými znalostmi poskytuje oddělení péče, IBC a další specialisté, a také pomoci kolegů v RENOMIA Digital Services či v marketingovém oddělení při tvorbě kampaní, webinářů i konkrétních nástrojů, jimiž dále rozvíjíme technologické možnosti RENOMIA GROUP. Také spolupráce s kolegy z Gallagher má hmatatelné výsledky a daří se nám sdílet zkušenosti a spolupracovat na konkrétních obchodních případech. Napříč zeměmi se nám daří rozvíjet vztahy s pojistiteli, a díky tomu můžeme našim klientům stále nabízet skutečně nadstandardní pojistné podmínky, produkty a programy. V prvním čtvrtletí probíhala tradiční (nyní online) setkání s významnými pojistiteli a pojišťovacími skupinami jako jsou VIG, UNIQA či Allianz, která ukázala, že je RENOMIA vnímána jako silný důvěryhodný a spolehlivý partner, se kterým mají tito pojistitelé zájem spolupráci dál prohlubovat.

I v dalších měsících chceme pokračovat v kampaních, abychom pomohli vytvořit příležitosti a podpořili náš byznys v klíčových oblastech. Budeme podporovat distanční způsob obchodu, rozvíjet specializace a produktové linie a spolupráci s našimi mezinárodními partnery.

Připravil Michal Holzer, obchodní ředitel RENOMIA GROUP

Další články: