RENOMIA na pódiu Czech Risk Management summitu


09. listopadu 2021

Česká asociace risk managementu, která je členem evropské asociace FERMA (The Federation of European Risk Management Associations) uspořádala v říjnu v Praze inspirativní setkání. Hlavním tématem byly změny, které v ekonomikách v posledních letech probíhají, a jejich dopady na řízení rizik i komerční pojištění. Debata se vedla také o očekáváních budoucího vývoje. 

Setkání se zúčastnili zajímaví hosté, např. ekonom a vysokoškolský pedagog Tomáš Sedláček nebo ekonomka a předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Za RENOMIA se panelové diskuse „Co lze a nelze pojistit“ účastnil obchodní ředitel Michal Holzer. Přestože se rizika významně proměňují a pojistný trh na to reaguje, Michal Holzer vyslal k účastníkům summitu pozitivní signál: „Řízení rizik je komplexní disciplína. Splní-li riziko podmínku nahodilosti, dokážeme díky vztahům s pojistiteli a partnery po celém světě najít pojistné řešení téměř pro cokoliv.“ 

Další články: