RENOMIA NETWORK se blíží hranici 3,5 miliardy spravovaného pojistného

Ani pokles ekonomické aktivity řady podnikatelských subjektů nezbrzdil plány sítě RENOMIA NETWORK na další rozvoj. Ve svých řadách jsme tento rok přivítali další nové členy, zkušené profesionály primárně zaměřené na pojištění podnikatelů a průmyslu. Jsme také velice rádi, že se stávajícím členům daří i v této situaci růst a udržovat své portfolio klientů poskytováním kvalitního servisu. Spravované pojistné členů RENOMIA NETWORK se blíží hranici 3,5 mld. Kč. S přicházejícím podzimem nás vzhledem k silnému zastoupení v zemědělském segmentu čeká řada obnov pojistných smluv a budeme usilovat i o získání nových klientů v tomto odvětví. V pojištění plodin a hospodářských zvířat naši členové spravují kmen ve výši 372 mil. Kč a mají tak velmi významný podíl na celém spravovaném pojistném v zemědělském pojištění RENOMIA GROUP. I nadále se budeme snažit jednat s pojistiteli o vylepšování podmínek pro naše klienty. K celkové efektivitě procesů v rámci RENOMIA NETWORK pomáhá také to, že se naši členové prostřednictvím svých podnětů aktivně zapojují do vývoje aplikace UNIVERSUM a dalších digitálních nástrojů.