RENOMIA si ve zkouškách odborné způsobilosti vedla na výbornou, letos nás čeká povinné následné vzdělávání

palec nahoru

Pečlivá příprava a zodpovědný přístup se vyplatily. Blahopřejeme všem, kteří již složili zkoušky odborné způsobilosti a stejný úspěch přejeme i zbylým několika málo kolegům a kolegyním v RENOMIA, které test odborných znalostí je ještě čeká.

V roce 2021 je zákonnou povinností každého, kdo skládal zkoušku z odborné způsobilosti v roce 2020, absolvovat 15 hodin následného vzdělávání. V RENOMIA pro vás budou ve spolupráci s Akreditovanou osobou připravena školení a další nadstavbové vzdělávací akce. Dbát budeme především na kvalitu obsahu a výukových metod, na dostupnost vzdělávání a rozložení témat pro jednotlivé stupně zkoušky. 

Pracujeme na tom, abychom se stále zlepšovali a byli spolehlivými partnery našich klientů.

Povinným následným vzděláváním nás provedou e-learningové kurzy

Zákonná povinnost absolvovat letos 15 hodin následného vzdělávání se týká všech, kteří zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složili v roce 2020. Jak bude následné vzdělávání v RENOMIA vypadat?

  • Vzdělávání bude probíhat formou e-learningových kurzů, bude tedy k dispozici kdykoli a prakticky na jakémkoli IT zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).
  • Provoz, evidence a monitoring bude probíhat na platformě smluvní Akreditované osoby, která bude uživatelsky příjemná a budete si ji moci sami ovládat, obsluhovat a udržovat.
  • Vzdělávací kurzy budou připraveny našimi špičkovými interními odborníky a produktovými manažery ve spolupráci s Akreditovanou osobou.
  • Detaily a návody na připojení a používání platformy vám včas zašleme.

Věříme, že vás bude připravované e-learningové vzdělávání bavit a že přispěje k tomu, že budete mít chuť se vzdělávat i nadále, nejen v rámci zákonných povinností, které z naší práce vyplývají. Přejeme vám, ať se vám daří.  

Připravila Erika Konupčíková, manažerka vzdělávání