S rozvojem angličtiny nám pomohou jazykové kurzy


30. srpna 2021

V průběhu května a června jsme se napříč pobočkami RENOMIA zeptali, jak se cítíte při používání anglického jazyka, a tak Vás bude určitě zajímat, jak jsme v tomto směru dopadli.

Na otázky, jak byste odhadli svou úroveň angličtiny a zda byste měli zájem účastnit se projektu výuky angličtiny financovaného z Evropských strukturálních fondů (ESF) jsme celkově obdrželi odpovědi od 360 z Vás.

Z celkového počtu zúčastněných se 107 kolegů cítí být na začátečnické úrovni – buď angličtinu nikdy nestudovali, nebo jsou tzv. falešní začátečníci, kteří jednou nebo vícekrát začali, ale nedostali se dále než k 5. lekci. Dalších 131 kolegů je na mírně nebo středně pokročilé úrovni, tzn. domluví se s omezenou zásobou v základních situacích, ale na odborné úrovni si ještě hovořit netroufají.

Celkem 106 kolegů hodnotí svou úroveň angličtiny na velmi dobré, pokročilé úrovni. Zbylých 16 kolegů, kteří se průzkumu zúčastnili, se ke své jazykové úrovni nevyjádřilo.

V současné době probíhá výběr partnera, který pro nás bude zajišťovat rozvoj jazykových dovedností ve všech regionech v ČR, kde RENOMIA působí. Od ledna, respektive března příštího roku chystáme spustit 40hodinové kurzy ve třech úrovních až pro 220 kolegů. Rozděleni budou do malých skupin po 3-4 lidech, aby výuka mohla být skutečně intenzivní a lektor měl prostor se každému věnovat v maximální míře.

Věříme, že Vás jazykové vzdělávání bude bavit a podpoří Váš další profesní rozvoj.

Další články: