Se zlepšováním angličtiny nám pomohou kurzy s příspěvkem z EU

nápis na tabuli

Používáte při své práci angličtinu a cítíte, že byste její znalosti potřebovali prohloubit? Nebo vám dokonce její neznalost brání v tom, abyste se mohli věnovat projektům, které by vás opravdu lákaly? RENOMIA se podařilo získat prostředky z fondů EU, které bude v následujících dvou letech využívat na jazykové vzdělávání nejméně 220 z vás.

Pokud vše půjde podle plánu, budou v dubnu tohoto roku spuštěny 40hodinové výukové kurzy, které se ve třech úrovních znalosti angličtiny zaměří na různá témata. S ohledem na situaci předpokládáme, že kurzy budou probíhat kombinací online a prezenční výuky..

Kapacita těchto kurzů je bohužel omezená, a tak bude jejich obsazování probíhat formou nominací z jednotlivých týmů – s detaily budou vedoucí týmů/oddělení/poboček včas seznámeni a budou vás o nich informovat.

Připravila Erika Konupčíková, manažerka vzdělávání