Výzva pro Michaela: Pojisti superrychlý člun do tří dnů

Zajímavou zkušenost získal Michael Issa, zástupce ředitele OSP RENOMIA, který v tomto případě zastupoval svého kolegu Radima Kavku. S přispěním Viktora Morawitze dokázali v rekordním čase sjednat pojistné krytí exkluzivního člunu.

Sjednali jste pojištění pro velmi specifický člun Technohull. Čím je tento člun zajímavý a jaké největší riziko bylo potřeba v souvislosti s ním pokrýt? 

Technohull FOLCON je obslužný člun k jachtě, takzvaný tender. Tento konkrétní je opravdu velmi rychlý – jeho maximální rychlost je 75 uzlů, tedy nějakých 140 km/h, takže by i na našich dálnicích musel ubrat plyn. Na to, že jde pouze o obslužný člun, je docela pohodlně a luxusně vybaven – sedmipalcová palubní obrazovka, audio souprava, autopilot, pevná střecha, sluneční stínění, opalovací zóna, lednice, vybavení pro vodní lyžování. Cena přes 330 000 EUR, tedy zhruba 9 240 000 Kč tomu odpovídá. Jak se ukázalo, největším problémem pro pojištění nakonec nebyly vysoká cena či rychlost, ale to, že se takový člun nevejde na mateřskou jachtu a musí být za ní vlečen. To významně zvyšuje riziko poškození člunu, ale i několikanásobně dražší jachty. Jak už to bývá, ty největší radosti pro majitele jsou ty největší starosti pro pojistitele. 

Jaká specifika přináší péče o velmi movitého klienta s aktivním životním stylem?

V případě, že pečujete o aktivního podnikatele, je potřeba být připravený na širokou škálu požadavků. Byť je hlavní činností klienta třeba těžký průmysl, nikdy nevíte, kdy si koupí drahého koně, loď nebo vyjede na dobrodružnou výpravu. Pojištění je pak většinou potřeba sjednat velmi rychle a samozřejmě také výhodně.

Jaká rizika se sledují v lodní dopravě?

V lodní dopravě jsou hlavními riziky cargo (poškození nákladu) a casco (poškození lodě), případně pak odpovědnostní či úrazová rizika.

Jak na vaše požadavky reagovali pojistitelé?

Na českém trhu není pojistitel, u kterého by se dal takový člun pojistit. Máme však velkou výhodu v tom, že se můžeme obrátit na naše strategické partnery v zahraničí. Loď se pojišťuje v podstatě jako auto, má jakési havarijní pojištění i povinné ručení, které je ale povinné jen v některých vodách. Navíc se pojišťuje i úraz posádky, ať už formou úrazového pojištění nebo formou odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz posádky. Musíme vědět, kdo bude člun řídit, jaké jsou zkušenosti konkrétních řidičů, jak přesně bude zapřažen za jachtou, zda ji bude někdy opouštět, kde bude zimovat…  

Jakou nejcennější zkušenost si z tohoto obchodního případu odnášíte?

Znovu mi to potvrdilo, jak je důležité, že máme kvalitní kontakty do zahraničí a že můžeme vzájemně čerpat z bohatých zkušeností kolegů v RENOMIA. A já osobně jsem se hodně dozvěděl o provozu námořních lodí.