Webináře RENOMIA FORUM letos zhlédlo 655 účastníků


09. listopadu 2021

Celkem pětkrát jsme se tento rok prostřednictvím aplikace zoom sešli s našimi klienty, akvizicemi i partnery z RENOMIA NETWORK a jejich klienty u odborných webinářů RENOMIA FORUM. Toto technické řešení nám umožnilo zůstat s klienty v kontaktu a seznamovat je s nejdůležitějšími trendy a změnami ve světě risk managementu a pojištění. Vybrali jsme témata, jejichž důležitost v čase pandemie a s ní souvisejících ekonomických problémů v mnoha průmyslových odvětvích narostla, a díky tomu byla účast na webinářích pro klienty velkým přínosem. 

webinář RENOMIA FORUM

Za nejrychleji rostoucí podnikatelské riziko poslední doby jsou považovány kybernetické útoky, a právě pojistná ochrana před touto hrozbou byla posledním letošním tématem série webinářů RENOMIA FORUM. Největší počet účastníků zaznamenal hned první z nich, který se věnoval odpovědnosti členů statutárních orgánů společností (D&O), následován problematikou rizik v dopravě a přepravě. Dalšími tématy našich letošních webinářů byla kreditní rizika a řízení rizik v real estate.

Od účastníků jsme v průběhu celého roku zaznamenávali velké množství pozitivních reakcí, a tak budeme rádi ve webinářích pokračovat i v příštím roce, kdy snad již budou doplněné i akcemi naživo, nebo alespoň v tzv. hybridním módu.

Vedle zajímavých témat se zaměříme na ještě kvalitnější zvací proces a efektivnější využití kontaktů s účastníky. Uvítáme i vaše podněty na zlepšení webinářů RENOMIA FORUM. Adresovat je můžete řediteli péče o klienty RENOMIA GROUP Michaelovi Dubskému (michael.dubsky@renomia.cz).

Další články: