Zdroje strategického placementu & brokingu oddělení péče RENOMIA začal rovněž využívat Gallagher UK

Zhoršující se ekonomická situace způsobuje, že najít dostatečné kapacity u pojistitelů a zajistitelů je stále náročnější. Pojistné i sazby rostou, snižuje se rozsah pojistného krytí. Jedním z nejzasaženějších pojistných trhů, a to nejen kvůli COVID-19, ale i kvůli nevyjasněné situaci okolo Brexitu, je ten londýnský. Díky partnerství s Gallagher UK, který má v britské metropoli svou evropskou „centrálu“, nám to paradoxně dává příležitost ukázat, jak kvalitní know-how a zkušenosti máme a že jsme schopni pomoci i s uspokojením potřeb velkých mezinárodních klientů, o které se Gallagher stará.

Nyní nás Gallagher oslovil, abychom jej podpořili při umístění pojištění velkého majetkového rizika pro jeho významného belgického klienta z oblasti zpracovatelského průmyslu. RENOMIA se ve spolupráci s belgickým makléřem podařilo zabezpečit kapacity na kontinentu. Jak se ukazuje, kontinentální pojistné trhy, kde jsme navázali s pojistiteli dobré vztahy, v současné době nabízejí mnohem konkurenceschopnější podmínky a ceny pojištění a poskytují krytí rizik i tam, kde dnes britský trh nenabízí vůbec žádné řešení.

Spolupráce v Belgii se opírá o podporu lokálního partnera Gallagheru, který pomohl zajistit společně s RENOMIA chybějící kapacity pro primární vrstvu pojištění majetku výrobního závodu. RENOMIA tým byl v návaznosti na to pověřen výlučným vyjednáváním podmínek a kapacit pro tzv. nadměrek. Největší radost ale máme z toho, že se nám díky spolupráci s Gallagher UK a jejich lokálním makléřem v Belgii podařilo navázat nové pracovní spojení, a tak už nyní aktivně spolupracujeme také na dalších umístěních pro jejich klienty se zajímavým obchodním potenciálem pro RENOMIA.