Ing. Martin Ivan, Ph. D.

ředitel likvidace škod RENOMIA GROUP

Martin Ivan začal v roce 2010 budovat svou profesní dráhu v České pojišťovně na pozici likvidátor pojistný události. Následně v roce 2011 nastoupil do společnosti RENOMIA na pozici likvidátor pojistných událostí. V roce 2014 postoupil na pozici vedoucí likvidace pojistných událostí pro pobočku Praha. Následně v roce 2019 se Martin kariérně posunul na pozici ředitele pobočky Praha. Od března 2020 se opět stává ředitelem likvidace pojistných událostí pro pobočku Praha. 

Martin vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, kde nejprve získal v roce 2009 titul inženýr. Následně pokračoval v dálkovém studiu navazujícího doktorského studia v oblasti technologie dopravy a logistiky, které ukončil v roce 2014.