Pojištění kybernetických rizik

Chraňte svá data, byznys i dobré jméno společnosti díky pojištění kybernetických rizik od profesionálů společnosti RENOMIA.

Kybernetická rizika se nejvíce týkají firem, které shromažďují a zpracovávají velké objemy dat s informacemi o svých klientech. Jedná se zejména o e-shopy, on-line sázkové kanceláře, společnosti z oblasti IT, společnosti z oblasti médií, síťové dodavatele (telekomunikace, dodavatelé elektřiny, vody, tepla, plynu apod.), finanční instituce nebo nemocnice.

Podnikající společnost může ohrozit:

 • ztráta nebo únik informací z počítače nebo mobilního telefonu

 • omezení či zamezení přístupu k firemním informačním systémům

 • neoprávněný zásah do webových služeb, nebo jejich přerušení

 • rizika spojená se ztrátou dat při užívání cloudových nástrojů

Kybernetická rizika mohou způsobit:

 • ztráty dat klientů, partnerů či zaměstnanců společnosti

 • ztráty zisku postižené společnosti

 • poškození dlouhodobě budovaného dobrého jména společnosti a ztrátu důvěry zákazníků a klientů

Řešením těchto složitých situací může být pojištění rizik spojených se ztrátou dat, neboli pojištění kybernetických rizik (Cyber Liability).

Pojištění kybernetických rizik chrání vaši společnost v případě:

 • úniku (ztráta, odcizení) osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače pojištěné společnosti, pokud k němu dojde náhodou, nebo z nedbalosti

 • cíleného napadení informačního systému třetími osobami nebo zaměstnanci pojištěné společnosti za účelem získání přístupu k datům a způsobení škody

Pojištění je kombinací majetkového pojištění (je poskytováno pojistné plnění za škody způsobené pojištěnému) a pojištění odpovědnosti za škody (jsou hrazeny škody způsobené třetím osobám, za které pojištěný právně odpovídá).

Z pojištění jsou hrazeny:

 • škody a náklady na právní zastoupení pojištěného v souvislosti s jeho odpovědností vůči třetím stranám za porušení ochrany osobních údajů nebo citlivých korporátních dat a informací

 • škody třetích stran v důsledku výpadku webových nebo síťových služeb a úniku osobních údajů, dat a informací a s tím spojenou odpovědností pojištěného

 • škody třetích stran v souvislosti s únikem jejich osobních údajů a s tím spojenou odpovědností pojištěného
 • náklady pojištěného na identifikaci úniku osobních údajů, dat a informací, zabezpečení běžného provozu informačního systému a realizace opatření k nápravě nedostatků, které způsobily únik
 • náklady pojištěného na oznámení úniku osobních údajů, dat a informací veřejnosti a dozorovým orgánům a komunikace s postiženými klienty/zákazníky k ochraně dobré pověsti společnosti
 • náklady pojištěného na jednání před dozorovými orgány a jimi udělené pokuty

Nadstavbově lze pojistit:

 • vydírání pojištěného prostřednictvím sítě

 • výpadek sítě – přerušení provozu pojištěného

Pojištění nekryje škody na vlastních datech pojištěného.

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Statistiky

Statistiky kybernetických útoků

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.