přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Общи условия

Авторски права

Авторските права на материалите, поместени на тази интернет страница, са собственост на РЕНОМИА или се използват по силата на получен лиценз. Копирането и използването на материалите, поместени на тази страница, е възможно само при следните условия:

  • Материалите няма да бъдат използвани за търговски цели;
  • Копията трябва да съдържат информация за авторските права и препратка към оригиналния материал;
  • Графичните елементи са защитени от Закона за авторското право и не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани без писменото разрешение на притежателя на авторските права.

Търговска марка

Търговските марки и графичните елементи, идентифициращи РЕНОМИА, използвани на тази интернет страница, както и всички такива, свързани с РЕНОМИА, включително онлайн материали не могат да бъдат използвани без писменото разрешение на техните притежатели.

Правила за използване на сайта

РЕНОМИА не гарантира пълнота на информацията и използваните материали, както и че съдържанието, предоставено от трети страни, е вярно и пълно. Компанията не носи отговорност при употреба на материалите, поместени на тази интернет страница, нито за тяхната непрекъсната наличност и липса на грешки и неточности.

Продукти и услуги

Притежателят на тази интернет страница си запазва правото да променя цените и информацията за продуктите и услугите без предизвестие. При извънредни ситуации притежателят на сървъра си запазва правото да отхвърли Вашата заявка без необходимост от допълнителна аргументация.

Всички предлагани продукти или услуги са предмет на посочените тук договорки и условия, като последните могат да бъдат разширявани или ограничавани посредством специални условия на конкретна оферта.

Собственост на интернет страницата

Тази интернет страница е собственост на РЕНОМИА, като всички права върху нейното използване са запазени.

Přihlášení klienta
или zavřít

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pro klienty RENOMIA. Nabízí jednoduchý a pohodlný přístup k informacím o Vašem pojištění.