Právní položky

Reklamační řád

Pravidla řízení střetu zájmů

Informace o mimosoudním řešení sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme klienty, že orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v oblasti investičních služeb, zprostředkování životního pojištění, spotřebitelského úvěru, penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a stavebního spoření finanční arbitr - www.finarbitr.cz. V případě dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění je orgánem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.

Autorská práva

Autorská práva k materiálům obsaženým v tomto internetovém systému jsou ve vlastnictví RENOMIA, a. s. nebo využívány v licenci. Kopírování a využívání materiálů v tomto systému obsažené je možné pouze za těchto podmínek:

  • materiály nesmí být použity pro komerční účely
  • kopie musí obsahovat vztah k autorským právům a k originálnímu materiálu
  • grafické prvky jsou chráněné autorským právem a nemohou být reprodukovány nebo přivlastněny bez písemného povolení vlastníka práv

Obchodní značka

Obchodní značky a identifikační grafické prvky v tomto internetovém systému, které identifikují RENOMIA, a. s. či jsou s RENOMIA, a. s. spojena, jakož i její internetová díla nesmějí být použity bez písemného povolení jejich vlastníků.

Provoz

RENOMIA, a. s. nezaručuje, že informace a použité materiály jsou kompletní a jejich obsah dodaný třetí stranou je přesný a úplný. RENOMIA, a. s. nepřijímá žádnou odpovědnost za funkce nebo materiály dostupné v tomto systému, ani za jejich nepřetržitou dostupnost a bezchybovost.

Produkty a služby

Ceny a informace o produktech a službách si provozovatel vyhrazuje měnit bez dřívějšího upozornění. Provozovatel serveru si, ve výjimečných situacích, vyhrazuje právo odmítnutí realizace Vašeho požadavku bez udání důvodů.

Na všechny nabízené produkty nebo služby se vztahují zde uvedené podmínky a ujednání, které mohou být rozšířeny nebo omezeny zveřejněnými podmínkami přímo u nabídky.

Vlastnictví internetového systému

Tento internetový systém je ve vlastnictví společnosti Breezy s.r.o., která jej licencuje společnosti RENOMIA, a. s. Společnost Breezy si vyhrazuje plné právo při nakládání s tímto systémem.

Kodex etiky pojišťovacího makléře

Seznam spolupracujících pojišťoven

Whistleblowing – oznamovací systém

Whistleblowing – oznamovací systém

Udržitelnost (ESG) v oblasti distribuce rezervotvorného pojištění

Udržitelnost (ESG) v oblasti distribuce rezervotvorného pojištění