D&O: Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti je vhodným produktem pro bezproblémové řízení firmy.

Chraňte sebe a svůj osobní majetek před následky neúmyslných chyb 

Každý statutár a manažer společnosti odpovídá za své povinnosti a případné škody celým svým osobním majetkem. Toto riziko vám umíme pomoci efektivně minimalizovat díky našim exkluzivním produktům pro D&O pojištění. Naši specialisté vám navíc pomohou i s řešením případných škod, pokud nastanou.  

Zajímá vás více? Naše specialistka Vám ráda poradí či připraví nabídku na míru Vašim potřebám. 

Lenka Kyjaková

Ing. Lenka Kyjaková
senior specialista péče

+420 222 390 858
+420 730 590 657
lenka.kyjakova@renomia.cz

Pokud máte sjednáno D&O pojištění, tedy pojištění manažerské odpovědnosti, může vám to výrazně ulevit od tlaku, který pociťujete coby manažer či statutár, který za případné škody odpovídá celým svým majetkem. Pojistná ochrana kryje nejen finanční škody, které můžete svým špatným rozhodnutím neúmyslně způsobit, ale například také náklady na právní zastoupení. Paradoxem rizika samotného je skutečnost, že je zpravidla velký časový rozestup mezi údajně způsobenou chybou manažera a samotným nárokem, který je vůči manažerovi vznesen často ze strany společnosti samotné nebo akcionářů. Setkáváme se v praxi často s případy, kdy takový časový rozestup je v řádu několika let.   

Proč si pořídit D&O pojištění

  • Členové orgánů společností mají uloženo mnoho povinností, jejichž neúmyslným porušením mohou způsobit způsobit společnosti či vlastníkům rozsáhlé škody. 
  • Riziko výkonu funkce člena statutárních a dozorčích orgánů je postaveno na tzv. „péči řádného hospodáře".
  • Na rozdíl od zaměstnanců ručí vedení firem za svá pochybení neomezeně celým svým osobním majetkem a v případě kolektivních orgánů je nutno počítat i s atributem solidárního ručení. 
  • V současné ekonomické situaci jsou členové orgánů více než kdy před tím vystaveni rizikové expozici v souvislosti s klíčovými rozhodnutími týkající se dalšího rozvoje společnosti, plnění stanovených cílů a naplnění očekávání akcionářů. 
  • Škodu za miliony může svým rozhodnutím způsobit i vedení malé firmy. Pojištění přitom kryje nejen škody, ale, mimo jiné, i náklady na právní zastoupení při soudním projednání.
  • Také GDPR má významný přesah do odpovědnosti managementu firem, a tím pádem i do D&O pojištění.
  • D&O pojištění sjednává a platí společnost (pojistník), nicméně pojišťuje se riziko osobní odpovědnosti členů orgánů jako fyzických osob (pojištěné osoby).
  • Pojistné krytí se vztahuje jak na současné, tak bývalé členy orgánů společnosti. 

Jak také D&O pojištění pomáhá našim klientům v praxi  

Akciová společnost podnikající v informačních technologiích převzala menší společnost podnikající v obdobném průmyslu s cílem rozšířit nabídku služeb. Po převzetí provedla hlubší kontrolní audit účetnictví převzaté společnosti a došla k závěru, že kupní cena, kterou zaplatila, vysoce přesahuje hodnotu nabytého subjektu. Poté ihned zažalovala vlastníky společnosti a členy jejího statutárního orgánu pro poskytnutí nepravdivých informací a pro skutečnost, že členové statutárního orgánu nejednali s péčí řádného hospodáře. D&O pojištění kryje výdaje na právní ochranu žalovaných členů orgánů společnosti. 

Postupovat s péčí řádného hospodáře je v době covidové velký oříšek. Přitom se to nyní samozřejmě od všech manažerů, členů statutárních a kontrolních orgánů očekává víc než kdy dřív. Musejí se vyrovnat s celou řadou situací, se kterými se dosud nesetkali. Musejí reagovat na aktuální bezpečnostní rizika pro firmu a její zaměstnance a současně dělat maximum i pro zachování dalšího fungování firmy a udržení všech obchodních vztahů a stanovených cílů. Pro správné rozhodování ovšem potřebují mít kvalitní a věrohodné informace, a těch je v době neustále se měnících opatření s těžko predikovatelnými dopady jen velmi málo.

D&O pojištění

Zavoláme Vám zpět

Zajímá Vás více? Naši specialisté Vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce POOÚ.