Lesnictví a zpracování dřeva

Lesnické a dřevozpracující firmy se mohou spolehnout na společnost RENOMIA při výběru a nastavení pojistných produktů, určených pro krytí všech rizik souvisejících s tímto oborem podnikání.

Společnosti působící v oboru lesnictví a zpracování dřeva jsou vystaveny především riziku poškození svého majetku v důsledku nepředvídatelných živelních škod, zejména v důsledku požáru či vichřice. Ve velmi krátkém časovém okamžiku totiž může dojít k poškození a ztrátě hodnoty, která vznikala v průběhu mnoha desítek let. Stejně tak i jeho obnova je záležitostí několika desetiletí.

Proto je pro tyto společnosti stěžejní pojištění lesů a lesních školek, které je sjednáváno jako živelní pojištění lesních porostů, zejména proti nebezpečí požáru a vichřice. Pojištění zpravidla kryje věcnou škodu na lesním porostu, může však krýt i náklady na vytěžení poškozeného porostu a na znovuzalesnění. S optimálním nastavením pojištění podle vašich potřeb vám pomůžou specialisté RENOMIA.

Klíčová rizika: 

  • živelní škody - vichřice, požáry
  • odcizení majetku
  • vady na technice zpracovávající dřevo
  • odpovědnostní škody

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Zaujali jsme Vás? Rádi Vám poskytneme další informace a zpracujeme konkrétní nabídku vhodných řešení právě pro Vás. Dejte nám na sebe kontakt a my se Vám obratem ozveme.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.