Obchodní a administrativní centra

Podnikání v rámci provozu obchodních a administrativních center přináší mnoho rizik, která jsou specifická pro toto podnikatelské odvětví.

Provozovatelé obchodních a administrativních center musí při své činnosti čelit nejen rizikům vyplývajícím z možných živelních škod na jimi vlastněných (provozovaných) nemovitostech, ale zejména možného přerušení provozu centra. Taktéž musí čelit rizikům vyplývajícím z titulu odpovědnosti za škody ať už vůči nájemcům center, tak vůči jejich návštěvníkům a dalším osobám.

Pro efektivní pojištění je důležité analyzovat individuální potřeby krytí rizik pro konkrétní centrum. Optimální pojistné řešení vyhovující vašim potřebám a požadavkům vám na míru připraví specialisté z RENOMIA.

Klíčová rizika obchodních a administrativních center: 

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Související produkty

  • pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s držbou, pronájmem nebo provozem nemovitosti

  • živelní pojištění majetku, jehož účelem je krytí věcných škod na pojištěných nemovitostech

  • pojištění ušlého nájemného (příp. zálohových plateb na správu) v případě poškození nebo zničení pojištěné nemovitosti

  • pojištění strojů, které zajistí mimo jiné krytí škod způsobených chybou obsluhy nebo přepětím elektrického proudu

  • D&O pojištění odpovědnosti za škody členů statutárních orgánů pro obchodní společnosti, bytová družstva a společenstvím vlastníků jednotek

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.