Profesionální
risk management

Poznejte výhody profesionálního řízení rizik díky špičkovým službám společnosti RENOMIA.

Risk Management

RENOMIA RISK MANAGEMENT je služba, která podporuje Vaši prosperitu. Pomůžeme Vám s identifikací, analýzou a řízením rizik Vašeho podnikání. Tato strategie zajistí Vaši stabilitu a bezpečný rozvoj.

RENOMIA disponuje týmem zkušených rizikových inženýrů, kteří využívají standardy, prověřené metody a mezinárodní zkušenosti, aby Vám na míru navrhli komplexní financování všech pojistitelných rizik a způsoby řízení rizik nepojistitelných. 

Risk manažer RENOMIA ve výrobním závodě
Tomáš Tragan, risk manažer RENOMIA, ve výrobním závodě

Risk management přináší měřitelné výsledky

Spolupráce s RENOMIA Vaší firmě zajistí:

 • spolehlivější a bezpečnější provoz
 • efektivitu investic do zabezpečení provozu
 • optimální poměr rozsahu pojistného krytí a jeho ceny
 • prevenci škod
 • lepší image na trhu 

Vyhodnocujeme rizika především v oblastech:

 • živelních majetkových rizik
 • strojního a živelního přerušení provozu
 • odpovědnosti za škody
 • poškození životního prostředí
 • přírodních katastrof
 • odcizení krádeží/loupeží
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě
Risk manažeři RENOMIA ve výrobním závodě

Výhody RENOMIA RISK MANAGEMENTU

 • podporujeme Váš rozvoj
 • známe a aktivně vyhodnocujeme specifická rizika, která mohou ovlivnit Vaše podnikání
 • dáváme nezávislá doporučení ke zlepšení zabezpečení rizik
 • naše doporučení Vám umí ušetřit nemalé finanční částky – i drobné pochybení či podceněné riziko může mít za následek významné majetkové či odpovědnostní škody
 • máme tým vlastních zkušených rizikových inženýrů, ročně provádíme stovky hloubkových rizikových prohlídek
 • využíváme mezinárodních zkušeností, metod a standardů

Služby v oblasti risk managementu

 • analýzy rizik specifických pro charakter Vašeho podnikání
 • periodické fyzické rizikové prohlídky a následná analýza stavu rizik ve Vašich provozech
 • doporučení konkrétních opatření pro snížení rizik
 • audit stávajícího zabezpečení proti odcizení
 • plány kontinuity provozu a havarijní plány
 • individualizovaný katalog rizik, včetně preventivních a nápravných opatření
 • služby v oblasti identifikace, analýzy a řízení rizik, jako integrované součásti řízení podniku
 • vzdělávání v oblasti risk managementu
Diagram práce risk manažera RENOMIA
Risk manažer RENOMIA před obřím rypadlem povrchového dolu

Přidaná hodnota našich služeb

 • pojistné krytí na míru Vašemu podnikání za optimální cenu
 • prevence a konzultace v oblasti řízení a redukce pojistitelných i nepojistitelných rizik
 • snížení Vašeho škodního průběhu v rámci dlouhodobého partnerství díky aktualizaci informací o rizicích
 • úspora nákladů na zajištění bezpečnosti Vašich provozů
 • kvalita služeb, profesionalita a odbornost rizikových inženýrů RENOMIA

Konzultace a služby:

S našimi klienty dlouhodobě spolupracujeme formou konzultací na řízení jejich rizik

Analyzujeme rizika

majetková, přerušení provozu, odpovědnosti, ekologické újmy a dalších.

Aktualizujeme informace o rizicích

pravidelnými rizikovými prohlídkami zjišťujeme stav rizik Vašich provozů, abychom navrhli vždy nejvhodnější řešení a způsob financování rizik, a tím podpořili Váš rozvoj.

Vyhodnocujeme rizika

výstupy z rizikových prohlídek porovnáváme s nejlepší známou praxí a dáváme konkrétní doporučení, jak rizika snižovat.

Pomáháme firmám bezpečně růst

našim klientům pomáháme s vyhodnocením rizik u nových projektů, abychom působili preventivně.

Spolupracujeme na řízení rizik

poskytujeme konzultace v oblasti identifikace, analýzy a řízení rizik jako integrované součásti řízení podniku.

Pečujeme o bezpečnost majetku

jsme připraveni provést audity zabezpečení proti odcizení krádeží a loupeží.

Přispíváme k rychlému obnovení provozu

konzultacemi při tvorbě havarijních plánů a plánů obnovení provozu pomáháme k rychlému překonání nežádoucích událostí a nastolení kontinuity provozu.

Chráníme investice

pomáháme s efektivním investováním do zabezpečení provozu.

Odbornost

neustále se vzděláváme a máme mezinárodní certifikaci.

logo The Institution of Fire Engineers
logo The irm
Tomáš Tragan, ředitel oddělení risk management

Kdykoliv se u Vás vyskytne problém související s provozními či bezpečnostními riziky, neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, IRMCert
ředitel oddělení risk managementu
tomas.tragan@renomia.cz
+420 221 421 785
+420 724 132 610