Daňové poradenství

Pro daňové poradce jsou důležité podmínky pro soustředěnou práci pro klienty. RENOMIA je zárukou optimálního krytí všech rizik, která práce v oblasti daňového poradenství přináší. 

Daňové poradenství se vyznačuje komplexností. Vedle samotných aktivit v oblasti daní zahrnuje i takové činnosti jako je vedení účetnictví, zpracování mezd, dědické řízení a další. Stejně jako u řady obdobných profesí, i daňové poradenství je oblastí služeb, při jejichž výkonu je poskytovatel vystaven potenciálnímu riziku uplatněných nároků na náhradu škody v souvislosti s profesním pochybením. Výkon této činnosti spadá do oblasti tzv. povinně smluvních pojištění, kde zákon ukládá každému daňovému poradci povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody

Klíčové je správné nastavení pojistné smlouvy, aby pokryla kromě základního rozsahu zákonného pojištění také specifická rizika podle vaší specializace. Zkušení specialisté z RENOMIA mohou být pro toto nastavení užitečnými partnery.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem

  • náklady spojené s právním zastoupením

Klíčová rizika daňového poradenství: 

  • škody vzniklé na dokladech převzatých v souvislosti s přípravou daňového přiznání
  • újmy na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu kanceláře daňového poradce
  • škody způsobené činností vykonávanou pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty
  • územní rozsah krytí odpovídající požadavkům klientů s ohledem na jejich zemi registrace
  • škody na věcech užívaných v souvislosti s výkonem daňového poradenství (např. leasovaná elektronika)

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Zaujali jsme Vás? Rádi Vám poskytneme další informace a zpracujeme konkrétní nabídku vhodných řešení právě pro Vás. Dejte nám na sebe kontakt a my se Vám obratem ozveme.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.