RENOMIA CYBER – pojištění kybernetických rizik 

Ochrana, kterou si žádá nová digitální doba. 

Kyberútoků i jejich terčů neustále přibývá. Mezi cíle už nepatří jen velké firmy, nemocnice nebo veřejné instituce, stále častěji to jsou i střední a malé firmy a podnikatelé, u nichž útočníci očekávají nižší úroveň kybernetické ochrany. Současně je velká část útoků tzv. plošných, kdy si hacker nevybírá konkrétní cíl. Závislost na IT a online řešeních narůstá a kybernetická rizika tak v současnosti patří ke klíčovým firemním hrozbám.

Jaké druhy útoků jsou nejčastější a jaké škody způsobují?

 • Ransomwarové útoky cílí na data firem a útočníci nejčastěji požadují za jejich vydání značné výkupné.
 • Ztráta dat nezřídka způsobí přerušení provozu – nedostupnost dat firmu doslova paralyzuje.
 • Phishingové e-maily infikují IT systém firmy malwarem a útočníci získají přístup k citlivým datům, jako jsou uživatelská jména, hesla a finanční informace.

Na dramatický nárůst kybernetických incidentů a jejich dopad do fungování firem reaguje nová právní úprava v oblasti kybernetické bezpečnosti, směrnice NIS2. Přináší významné rozšíření okruhu povinných osob – nově se bude vztahovat i na střední a velké organizace v ČR spadající do regulovaných odvětví, jako jsou energetika, doprava, zdravotnictví, vybrané IT služby či výroba včetně automobilového průmyslu. Směrnice zavádí pro dotčené subjekty řadu nových povinností, např. povinnost řízení rizik, kontroly dodavatelských řetězců/vztahů nebo řádného plnění notifikační povinnosti.

Ing. Michal Pilecký
Produktový manažer

M: +420 602 233 672
E: Michal.Pilecky@renomia.cz

V návaznosti na NIS2 budou dotčené subjekty povinny provést analýzu rizik bezpečnosti informačních systémů, zavést postupy při řešení bezpečnostních incidentů, vypracovat interní dokumentaci a zavést šifrování. Pojištění kybernetických rizik nadále zůstává jedním z nástrojů, jak ošetřit riziko kybernetického incidentu, resp. jeho následků. Avšak s tím, že i nadále zůstává základním předpokladem pro sjednání CYBER pojištění vysoká úroveň IT zabezpečení. Řádná implementace NIS2 tedy firmám pomůže lépe dostát požadavkům pojistitelů.

S pojištěním CYBER získáte krytí odpovědnosti vaší společnosti v případě úniku a zneužití dat či citlivých údajů vašich klientů i ochranu pro případ vydírání vaší společnosti („ransomware“) či přerušení provozu v případě výpadku IT systémů. Současně vám tento produkt pomůže s krytím různých nákladů, které s únikem či ztrátou dat souvisejí.

CYBER pojištění je užitečné pro každou firmu. Ohroženy jsou zejména společnosti, které: 

 • zpracovávají velké databáze obsahující klientská, firemní nebo zaměstnanecká data, včetně jmen, adres, detailů k bankovním účtům apod. 
 • ke svému podnikání aktivně využívají webové stránky nebo sociální sítě. 
 • přijímají platby kartou nebo využívají elektronických plateb. 
 • ukládají svá data v cloudu nebo prostřednictvím cloudových služeb. 
 • jsou v oblasti výroby či obchodu klíčově závislé na online řešeních. 
počítačová data

Pojištění CYBER kombinuje pojištění odpovědnosti za finanční škody vůči třetím stranám a finanční škody způsobené přímo pojištěnému.

tmavě modrý čtverec

Zasažená firma:

 • Náklady na mimořádnou událost (PR, IT znalce, oznámení atd.)
 • Přerušení provozu (výpadek sítě) a s tím související ušlé zisky
 • Náklady na obnovu dat a systémů
 • Náklady na obranu / právní zastoupení
 • Náklady regulatorního řízení, GDPR sankce (pokud jsou pojistitelné dle platné legislativy) 
graf kombinace pojištění CYBER
světle modrý čtverec

Třetí strana (obvykle požaduje odškodnění po „viníkovi“ incidentu):

 • Zákonné (občanské) sankce
 • Následný ušlý zisk
 • Náklady na obnovu dat a systémů
šedivý čtverec

Co není v rámci pojištění kryto:


BitCoin

Jak pomohlo pojištění CYBER jednomu z našich klientů 

Logistickou firmu napadl hacker, který jí zašifroval veškerá data a tím společnost zcela paralyzoval. Doprava stojí, protože nejsou dostupné žádné informace k přepravovaným zásilkám. Hacker požaduje výkupné ve výši 1 Bitcoin (v dané době dle aktuálního kurzu cca 15 tisíc eur). Společnost v zoufalé situaci výkupné zaplatila, ale hacker se bez reakce odmlčel a nekomunikuje. Data tak musí firma obnovovat postupně ze záloh, z papírových dokladů a z informací od jednotlivých zaměstnanců.

Do plně funkčního provozu se společnost vrací až po 3 týdnech. Pojištění CYBER v tomto případě firmě pokrylo náklady na obnovu dat a počítačových systémů, náklady na krizové řízení, výkupné i ušlý zisk. Celkem bylo z pojištění vyplaceno více než 1 milion eur

Máte zájem se o pojištění kybernetických rizik a nastavení pojistného řešení specificky pro potřeby Vaší společnosti dozvědět víc? Naši specialisté jsou vám ochotně k dispozici.  

Zavoláme Vám zpět

Zajímá Vás více? Naši specialisté Vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce POOÚ.