Auditorské služby

Zajistíme optimální krytí všech rizik, které se týkají vašeho povolání, abyste se mohli v klidu věnovat práci pro vaše klienty.

Na auditory a auditorské společnosti jsou kladeny speciální nároky zejména v oblasti odpovědnosti za škodu, kterou mohou způsobit v souvislosti s výkonem auditorské činnosti. Aby byla zajištěna ochrana klientů, ukládá zákon všem auditorům a auditorským společnostem povinnost uzavřít pojištění profesní odpovědnosti za škody. Specialisté RENOMIA vám pomohou nastavit toto pojištění tak, aby krylo všechna rizika podle vašich individuálních potřeb, i nad rámec základního zákonného pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem

  • náklady spojené s právním zastoupením

Klíčová rizika auditorských služeb: 

  • škody na dokladech převzatých v souvislosti s výkonem auditora (např. na účetních knihách);
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu kanceláře auditora
  • škody způsobené auditorskou činností vykonávanou pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.