Účetní poradenství

RENOMIA zajistí optimální krytí všech rizik spojených s výkonem povolání účetního poradce.

Na účetní poradce a účetní jsou v oblasti odpovědnosti za škodu, kterou mohou způsobit v souvislosti s poskytováním služeb, kladeny zvláštní nároky. Přestože současný právní řád nestanovuje pro činnost účetních poradců a účetních povinnost sjednat pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, na rozdíl od obdobných profesí auditorů a daňových poradců, je riziko vzniku škody obdobné. Sjednání pojištění profesní odpovědnosti za škody tak lze označit za klíčové. Specialisté RENOMIA doporučí vždy optimální nastavení pojistných produktů s ohledem na konkrétní situaci klienta.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem

  • náklady spojené s právním zastoupením

Klíčová rizika daňového poradenství: 

  • škody na převzatých dokladech (např. účetních knihách)
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu účetní kanceláře
  • škody způsobené vedením účetnictví pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Naši specialisté vám rádi připraví konkrétní cenovou nabídku pojištění, která bude odpovídat vašim potřebám a požadavkům.

Dejte nám vědět

info@renomia.cz
+420 222 390 888

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.