Účetní poradenství

RENOMIA zajistí optimální krytí všech rizik spojených s výkonem povolání účetního poradce.

Na účetní poradce a účetní jsou v oblasti odpovědnosti za škodu, kterou mohou způsobit v souvislosti s poskytováním služeb, kladeny zvláštní nároky. Přestože současný právní řád nestanovuje pro činnost účetních poradců a účetních povinnost sjednat pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, na rozdíl od obdobných profesí auditorů a daňových poradců, je riziko vzniku škody obdobné. Sjednání pojištění profesní odpovědnosti za škody tak lze označit za klíčové. Specialisté RENOMIA doporučí vždy optimální nastavení pojistných produktů s ohledem na konkrétní situaci klienta.

Pojištění profesní odpovědnosti za škody se vztahuje na:

  • finanční škody, které byly způsobeny klientům v důsledku porušení právních povinností plynoucích z profesních předpisů a obecných právních norem

  • náklady spojené s právním zastoupením

Klíčová rizika daňového poradenství: 

  • škody na převzatých dokladech (např. účetních knihách)
  • škody na životě, zdraví a majetku třetích osob z titulu obecné odpovědnosti za škody, k nimž může dojít při provozu účetní kanceláře
  • škody způsobené vedením účetnictví pro mateřské, dceřiné společnosti nebo jiné blízké subjekty

Naši specialisté Vám rádi pomohou

Zavoláme Vám zpět

Zaujali jsme Vás? Rádi Vám poskytneme další informace a zpracujeme konkrétní nabídku vhodných řešení právě pro Vás. Dejte nám na sebe kontakt a my se Vám obratem ozveme.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro dobu potřebnou pro vyřízení Vašeho dotazu. Více na stránce ZOOU.