přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Poistenie zodpovednosti za škodu

Kontaktný formulár
alebo zatvoriť

Poistenie zodpovednosti

Každý podnikateľský alebo iný subjekt zodpovedá za škody, ktoré pri svojej činnosti spôsobí tretím osobám. Vznik škôd nie je možné ani pri možnej prevencii nikdy úplne vylúčiť. Náhrada najmä pri škodách na zdraví pritom môže dosahovať vysokých súm. Poistenie zodpovednosti za škody je jedno zo základných poistení, ktoré je vhodné dojednať pri prevádzkovaní akejkoľvek činnosti.

Poistenie zodpovednosti za škody sa vzťahuje najmä na:  

  • škody na zdraví
  • škody na majetku
  • finančné škody
  • náklady právneho zastúpenia v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody a iné

Vďaka poisteniu zodpovednosti za škody je možné Vás chrániť napríklad pred dôsledkami:

  • škôd spôsobených na prenajatých priestoroch
  • škôd spôsobených na prenajatých veciach a zariadeniach používaných pri prevádzkovaní podnikania
  • regresov, sociálnej a zdravotných poisťovní v prípade spôsobených škôd na zdraví
  • škôd spôsobených vadou výrobku a iné

Špecialisti RENOMIA Vám radi predložia konkrétnu cenovú ponuku, ktorá bude odrážať Vaše individuálne potreby a krytie rizík, ktoré Vás môžu pri Vašich činnostiach ohroziť.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.