přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Risk management

Akúkoľvek ľudskú činnosť ovplyvňujú riziká. Risk management je cesta, ako tieto riziká identiikovať, vyhodnotiť a riadiť tak, aby Vaše podnikanie dlhodobo prosperovalo. RENOMIA Vám pomôže pri napĺňaní stratégie Vášho rastu, pomôže Vám s riadením a ochranou Vašich rizík.

RENOMIA disponuje vlastným tímom skúsených rizikových inžinierov. Využíva medzinárodné skúsenosti, metódy a štandardy.

Analýza rizík

Rizikoví manažéri RENOMIA starostlivo identifikujú riziká, ktoré ovplyvňujú Vaše podnikanie. Vykonávajú fyzické rizikové prehliadky vybraných lokalít a starostlivo vyhodnocujú Vaše riziká v oblastiach:

 • majetkových rizík
 • riziká prerušenia prevádzky
 • riziká zodpovednosti
 • environmentálne riziká

Služby

 • rizikové prehliadky
 • odporučenie na konkrétne opatrenie pre zníženie rizika vyplývajúce z rizikových obhliadok
 • audit existujúceho zabezpečenia proti odcudzeniu
 • plány kontinuity prevádzky a havarijné plány
 • individualizovaný katalóg rizík, vrátane preventívnych a nápravných opatrení
 • vzdelávanie v oblasti risk managementu

Pridaná hodnota

 • poistné krytie na mieru za optimálnu cenu
 • dlhodobé partnerstvo – aktualizácia informácií o rizikách, spolupráca na zníženie Vášho škodového priebehu
 • nižší škodový priebeh – výhodnejšie podmienky poistenia podľa Vašich potrieb a nižšie náklady na krytie spoluúčastí
 • prevencia, odborná podpora a konzultácie v oblasti riadenia a redukcie poistiteľných aj nepoistiteľných rizík
 • kvalita, profesionalita a odbornosť rizikových inžinierov RENOMIA
 • úspora nákladov na bezpečnosť

Kedykoľvek sa u Vás vyskytne problém súvisiaci s prevádzkovými či bezpečnostnými rizikami, neváhajte sa na nás obrátiť.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.