Your best interests come first. Always. 

Unparalelled insight of the insurance market, bespoke solutions and the best terms for you.

Insurance solutions

Our comprehensive portfolio of insurance products can be difficult to navigate for you, as a client. Naturally, without a deeper understanding of insurance and the specifics of individual products, it is hard to choose the right insurance solution that will cover all your needs and effectively cover all risks associated with your business.

Experienced RENOMIA brokers know all insurance products on the market by heart, and they will help you choose a solution made to measure to your business - one that covers all the risks and prevents unnecessary losses. Our risk managers are always close by to assist you with your risk management.

In the event of loss, RENOMIA claims adjusters will promptly handle your claims - with your interests in mind. Highly specialized teams of professionals who, based on an analysis of your needs, will offer advice and assistance with the management of your risks, are the future of the insurance industry. 

Představenstvo a dozorčí rada společnosti RENOMIA na poradě

Our specialized teams of commercial insurance professionals

THESE ARE SOME, BUT NOT ALL, BUSINESS SECTORS WE SPECIALIZE IN

Automobily v továrně na výrobní lince
Operátér na letišti dává signál letadlu k přistání
Stavebník nese I profil na stavbě bytového domu
 Obrázek ID  Třída image-box Název  Alternativní popisek Energetičtí pracovníci pod dráty vysokého napětí
Strojník pracuje u výrobní strojírenské linky
Pracovníci u potravinové linky kontrolují kvalitu zboží
 Obrázek ID  Třída image-box Název  Alternativní popisek Lesník s motorovou pilou zpracovává řezivo
Skláři dělají dokončovací práce na skle
Žena pracující v továrně na PET láhve
 Obrázek ID  Třída image-box Název  Alternativní popisek Hutník při odpichu vysoké pece
Muž pracující ve fotovoltaické elektrárně
Pracovníci v textilní továrně kontrolují kvalitu zboží
 Obrázek ID  Třída image-box Název  Alternativní popisek Pracovníci ve třídicí lince třídí odpad
Člověk počítá na kalkulačce a dívá se do smluv
Pracovníci v oblecích na poradě v kanceláři
Auditor kontroluje stav zboží v regále
Soudce s advokátkou řeší právní příklad.
Lékárnice se dívá na krabičku léků v regálech s léky
 Obrázek ID  Třída image-box Název  Alternativní popisek Daňové poradkyně se dívají do smlouvy před šanony
Dopravce se dívá na přejímací list s odběratelem zboží
Parkoviště s tisíci automobilů
Záběr na bankovky české měny
Pracovníci RENOMIA sedí v kavárně ve Florentinu
Pracovnice se dívá do tabletu u serveru
Malebná česká obec s náměstím
Muž a žena ve formálním oděvu v moderní kanceláři
Plavec při kraulu pod vodou v bazénu
Nákupní centrum s eskalátory a obchody
Architekt ukazuje investorovi návrh řešení
Projektant a stavbyvedoucí řeší projekt na stavbě bytového domu
Muž a žena u serverů se dívají do notebooku
Porada byznysmenů ve formálním prostředí se ženou uprostřed
Živnostnice v kavárně sleduje vývoj tržeb
Zemědělec kontroluje kvalitu klasu
Zemědělec krmí krávy zelenou trávou
Plodiny v podobě obilovin

Insurers

RENOMIA is an insurance brokerage house which is completely independent of the insurance market. We partner with all major insurers and reinsurers in the Czech Republic and abroad which can assume the risks of our clients over the the long term.

With us, you will enjoy the best the insurance market has to offer. RENOMIA will analyze your needs and recommend a solution which offers the  best combination of price and insurance quality.

Our professionals constantly monitor and evaluate namely the following parameters of our partner insurers:

 • Rating
 • Products
 • Reinsurance quality
Miroslav Holub, obchodní ředitel RENOMIA

Have a question or want to enquire about our services?  Contact RENOMIA Client Services.

Miroslav Holub, MBA
Sales Director
miroslav.holub@renomia.cz
+420 222 390 888