Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je RENOMIA, a. s., IČ: 48391301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3930 („Správce“).

Děkujeme za Váš zájem o náš event.

Abychom akci mohli realizovat, potřebujeme některé Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, informaci o tom, za jakou společnost se k nám hlásíte, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Proč?

Přes tyto údaje se s Vámi spojíme za účelem poskytnutí informací k akci a přes kontaktní údaje s Vámi budeme komunikovat.

Práci s daty nám povoluje tzv. nařízení GDPR – bez jejich zpracování by nebylo možné naši službu poskytnout.

Na e-mailovou adresu (pokud nám to nezakážete) Vám po akci můžeme zaslat zašlat informace o našich dalších produktech a akcích. Využití e-mailové adresy nám umožňuje tzv. oprávněný zájem a také zákon č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Osobní údaje budeme zpracovávat do realizace akce a po dobu nejdéle 3 měsíců od jejího uplynutí.

E-mailovou adresu budeme využívat nejdéle po dobu 3 let, z rozesílky se ale můžete kdykoliv odhlásit.

Na akci budeme fotit za účelem zachycení akce a nebudou primárně určeny ke sdílení s ostatním účastníky. Poslouží k prezentaci akce na našem webu a sociálních sítích, kde primárně nebudeme prezentovat našeho hosty. Pokud nebudete chtít být na fotkách zachyceni, prosíme, dejte vědět pořadatelům nebo přímo fotografovi. Postaráme se o to, abyste na fotografiích nebyli. Součástí akce bude také foto koutek a pořízené fotografie budou k dispozici pouze Vám. Zpracování probíhá na základě tzv. oprávněného zájmu, proti kterému můžete kdykoliv vznést námitku.

Osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro vlastní potřebu a nepředáme je jiným osobám, s výjimkou osob, které pověřujeme zpracováním osobních údajů jako své zpracovatele na základě písemné zpracovatelské smlouvy (například poskytovatel IT služeb apod.). Podmínky ochrany osobních údajů dále najdete na https://www.renomia.cz/ochrana-osobnich-udaju. Seznam zpracovatelů Vám poskytneme také na základě Vaší žádosti.

V naší společnosti máme pověřence pro ochranu osobních údajů. Najdete ho na těchto kontaktech: dpo.renomia@weinholdlegal.com.

Osobní údaje jsou zpracovávané na území EU.

Nedochází u nás k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.