Mgr. Václav Bezděkovský

ředitel právního oddělení

Václav Bezděkovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia působil dva roky jako právník a underwriter odpovědnostních rizik v německé pojišťovně Gerling-​Konzern, kde se podílel zejména na tvorbě pojistných podmínek a úpisu velkých průmyslových rizik. Následně působil v advokacii, kde se kromě otázek pojišťovnictví věnoval zejména oblasti obchodního práva a veřejných zakázek.

Do společnosti RENOMIA nastoupil v roce 2007 na pozici senior account manager a následně od roku 2010 pracoval na pozici legal counsel. V rámci těchto pracovních pozic kromě právní podpory poskytoval podporu v oblasti odpovědnosti za škodu a metodiky odpovědnostních pojistných produktů. Od května 2012 působí na pozici ředitele právního oddělení, ve které se i nadále věnuje zejména právním aspektům pojištění, compliance a oblasti veřejných zakázek.