Dopady války na Ukrajině do pojištění pohledávek


04. března 2022

Pojištění pohledávek je jedním z produktů, které byly vpádem ozbrojených sil Ruské federace a eskalací situace na Ukrajině významně ovlivněny. RENOMIA intenzivně komunikuje s pojistiteli, jejichž centrály průběžně aktualizují stanoviska k dané situaci, a my tyto informace sdílíme s našimi klienty. V případě konkrétní pojistné události nebo jakékoliv potřeby konzultace poskytujeme našim klientům maximální podporu.

Komerční pojištění je nyní pro Rusko, Bělorusko a Ukrajinu prakticky nedostupné

Pojištění pohledávek kryje riziko neplacení ze strany odběratele z důvodu platební neschopnosti nebo platební nevůle. Současnou situací jsou z hlediska pojištění pohledávek ovlivněny zejména tři země – Ukrajina, Bělorusko a Rusko. Pojistné krytí od komerčních pojistitelů pohledávek na Bělorusko a Ukrajinu bylo velmi obtížně dostupné již v minulosti, Rusko však patřilo mezi pojistitelné země, byť s určitými omezeními.

Pojistitelé v současné době mapují faktickou expozici svých klientů zejména v Rusku. Dochází k přehodnocení ekonomického vývoje v Rusku, dle nejnovějších predikcí dojde k poklesu HDP. Někteří pojistitelé již přistupují i k rušení stávajících limitů, další k tomu pravděpodobně přistoupí velmi brzy. Očekává se poměrně napjatá finanční situace řady odběratelů, velké zvýšení inflace a také úrokových sazeb v Rusku. To povede k většímu riziku neplacení ze strany ruských odběratelů (i v důsledku ekonomických sankcí), omezení možností platebního styku a snížení dostupnosti financování.

Státní pojišťovna EGAP oficiálně oznámila, že přestává pojišťovat vývozy do Ruska a Běloruska, a také Ukrajina je nyní nepojistitelná.

Na pojistném trhu tedy dochází k situaci, kdy nové dodávky do těchto teritorií nelze žádným způsobem pojistit, téměř jistě nebudou fungovat ani bankovní zajišťovací instrumenty jako jsou například akreditivy nebo záruky. Klienty tedy nabádáme k maximální opatrnosti, pokud chtějí dále na odběratele v těchto zemích dodávat.

Pomáháme klientům se vstupem na nové trhy

Pro řadu tuzemských exportérů i importérů bude tato situace znamenat nutnost hledat si namísto obchodů s danými zeměmi nové alternativy. Správně nastavené pojištění pohledávek může i v tomto pomoci, a to formou prověření bonity nového obchodního partnera a následně jeho pojištění. Je to jedna z cest na podporu našich klientů - v případě zájmu jsme schopni vytvořit nezávaznou nabídku pojištění pohledávek a optimalizovat podmínky pojistného krytí.