Evropští pojišťovací makléři se sešli v Praze

Optimální nastavení regulací na pojistném trhu i ochrana zájmů klientů patřily k hlavním tématům výročního setkání Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), které se konalo 15. – 17. června v Praze.

Hostitelem prestižní akce byla česká Asociace pojišťovacích makléřů (AČPM) v čele s předsedkyní Jiřinou Nepalovou. Evropští makléři se sešli v Praze opět po 15 letech.
„BIPAR podporuje evropský trh tak, aby byly zajištěny příznivé podmínky jak pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, tak i pro klienty. Z tohoto pohledu je velmi důležitou organizací, která vnímá zájmy a potřeby obou stran,“ uvedla Jiřina Nepalová.
Ke klíčovým bodům jednání patřila aktuální evropská legislativa, zejména novinky související s implementací směrnice IDD (Insurance Distribution Directive) a dalších evropských pravidel fungování pojišťovacích makléřů. 
IDD je směrnicí, která přináší nová pravidla pro zprostředkování pojištění. Na trh by měla vnést větší transparentnost a zajistit vyšší ochranu klientů. Těm by také měla pomoci činit informovaná a správná rozhodnutí o pojistných produktech.
Účastníci zasedání se také vzájemně seznámili s činností národních asociací pojišťovacích makléřů a průběhem implementace IDD do národních legislativ.
Společenským vrcholem setkání byla slavnostní večeře v Obecním domě, kterou hostila AČPM. Hosté ocenili nejen výborné menu, ale i krásné prostředí a kulturní program, který vyvrcholil hudebním vystoupením za doprovodu harfy. 
Asociace českých pojišťovacích makléřů bude i nadále v intenzivním kontaktu s evropskými partnery, zejména při dalších jednání o implementaci IDD a novelizacích dalších klíčových zákonů.
Ivana Stehlíková