Exportéři i přes riziko ztrát spoléhají na pojištění dopravců

Dle dat ČSÚ český export meziročně v letech 2016 a 2017 vzrostl o 6 %. I přes to, že průměrná hodnota exportovaného zboží i v prvních pěti měsících roku 2018 atakuje hranici 290 miliard korun, spoléhají exportéři na to, že zboží je dostatečně pojištěné díky pojištění dopravců. V řadě případů je však toto pojištění nedostačující. Týká se to zejména mezinárodní přepravy a cenného zboží menších rozměrů, například elektroniky.

Všichni vlastníci zboží, kteří si nechávají mezinárodní zásilky přepravit dopravcem, by si tak zboží měli pojistit sami tzv. zbožovým pojištěním, aby v případě škody získali pojistné plnění až do výše hodnoty zásilky. Pojištění dopravců totiž kryje škody na zásilce pouze v rozsahu jejich odpovědnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

„Bohužel celá řada firem považuje investici do pojištění přepravy zásilek za zbytečnou, případně se začne zajímat o pojištění až když jim vznikla škoda – to už je ale pozdě,“ říká Dagmar Sýkorová, specialistka pojištění přepravních rizik v RENOMIA.

Zejména exportéři by měli zpozornět, protože v rámci mezinárodní přepravy je dopravce povinen uhradit škodu na zásilce pouze v omezené výši. Například v rámci silniční přepravy odpovídá dle Úmluvy CMR[1] jen do výše cca 260 Kč za 1 kg hrubé váhy (8,33 SDR / 1 kg hrubé váhy). To je nedostačující zejména při přepravě lehkého a hodnotného zboží, jako např. elektroniky, mobilů, tabletů či notebooků. Analytici exportního trhu přitom v komentářích k růstu exportu uvádějí, že za růstem stojí nejen tradiční vývoz motorových vozidel a strojírenských výrobků, ale i elektronika a počítače.

V případě že dojde při mezinárodní silniční přepravě k odcizení zásilky v hodnotě 3 miliony Kč a hmotnosti 2 000 kg, může vlastníkovi zboží vzniknout újma až 2,5 milionu Kč. A to z toho důvodu, že dopravce mu v souladu s Úmluvou CMR uhradí škodu jen do výše 520 tisíc Kč (2 000 kg x 260 Kč/1 kg). Jinými slovy u jakéhokoliv zboží, které je dražší než 260 Kč za kilogram by exportéři neměli spoléhat na pojištění dopravců.

„Kromě limitované náhradové povinnosti dopravce dle váhy zásilky může během přepravy vzniknout řada škod, které dopravce není povinen zaplatit z důvodu zproštění odpovědnosti. Jedná se např. o škody způsobené během dopravní nehody zaviněné jiným účastníkem silničního provozu, loupežné přepadení, různé živelní události, či jiné škody, které dopravce nemohl odvrátit. Z toho důvodu je zbožové pojištění určitě na místě. Častý argument vlastníků zboží, že toto pojištění je drahé, je dle našich zkušeností lichý,“ dodává Sýkorová.

Pojistné sazby u silniční přepravy v rámci EU se dle choulostivosti zboží pohybují mezi cca 0,5 až 1 promile z ceny přepravovaného zboží, což je v rámci našeho příkladu přepravy zboží za 3 miliony Kč pojistné ve výši mezi 1500 až 3000 Kč. V poměru s možnou ztrátou až 2,5 milionu Kč se tak jedná o zanedbatelnou částku.

[1] Platný právní předpis pro odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě nákladu