Jak na pojištění v oblasti Private Equity

RENOMIA, přední pojišťovací makléřská společnost ve střední Evropě, uspořádala pro své klienty diskuzi na téma Nové trendy pojišťovacích produktů v oblasti Private ekvity.

Akce proběhla v Praze pod záštitou RENOMIA ve spolupráci se společností Czech Private Equity & Venture Capital Association. Za RENOMIA přednesl svůj příspěvek Michal Pilecký a za společnost Lockton Companies viceprezidentka Danyalle Brinsmead. Předmětem diskuse bylo strategické využití pojišťovacích produktů Warranty & Indemnity v procesu fůzí a akvizic, nejnovější trendy pojištění W&I v Evropě a minimalizace rizik pracovníků účinnou D&O pojistnou strategií. Účastníci ocenili především praktický přínos sdělovaných informací. Podobné akce podporují pověst RENOMIA jakožto odborníka ve svém oboru.