Jiřina Nepalová je předsedkyní Asociace pojišťovacích makléřů

Jiřina Nepalová, ředitelka a zakladatelka společnosti RENOMIA, a. s., největší české pojišťovací makléřské společnosti, byla zvolena předsedkyní Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Valná hromada Asociace zvolila v prosinci loňského roku své nové statutární orgány na další dvouleté funkční období.

Po svém zvolení do funkce předsedkyně Asociace Jiřina Nepalová uvedla: "Klíčovou úlohou asociace je ochrana zájmů klientů, podpora členů asociace a jejich odborného vzdělání. Asociace bude také přispívat k osvětě v oblasti pojišťovnictví a k rozvoji související legislativy. V této oblasti plánujeme i nadále spolupracovat například s Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Činnost profesionálního pojišťovacího makléře je pro klienty velice užitečná a právě proto chceme systematicky vysvětlovat, jaká je jeho role a přínos.“

Mezi hlavní úkoly nového vedení AČPM v nadcházejících dvou letech bude patřit podpora profese pojišťovacích makléřů formou vzdělávacích a osvětových aktivit a propagace jejich odborných služeb na českém trhu. Významnou pozornost je také třeba věnovat legislativě, zejména v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a chystanou revizí Směrnice EU o zprostředkování pojištění.